kredittkort-forbrukslan5.jpg

Søk om re:member kredittkort. 

Eff. rente 25,4 %, 15 000 kr o/ 12 mnd. Kostnad 1 466 kr. Totalt 16 466 kr.

Bytte jobb? Her er CV-tipsene

Har du et ønske om å bytte jobb og gjøre noe annet fremover? Om du har lyst til å gå nye veier i karrieren, er det smart å velge et yrke der det er enkelt å få jobb. Det er alltid trender i arbeidsmarkedet, og det finnes samfunnsanalyser som viser hvilke yrkesretninger som har de beste jobbmulighetene i årene som kommer. Analysene for årene som kommer viser at et yrke innen følgende fire yrkesretninger er gode og varige valg:

Jobb innenfor nanoteknologi

Forskning og utvikling er et yrkesområde som aldri går av moten. Med en sivilingeniørutdanning i nanoteknologi vil du ha mange jobbmuligheter innenfor moderne industri. Her vil du kunne jobbe med fremtidsrettet og høyteknologiske løsninger, og valgmulighetene er mange.  

Jobb innenfor helsefag

Behovet for sykepleiere og tannleger anses som stort i årene som kommer. Generelt kan vi si at behovet for kvalifisert personell innen alle retninger i helsesektoren er av varig karakter. Dersom du utdanner eller videreutdanner deg innen realfagene, vil du trolig ha mange valgmuligheter og være trygg på å få arbeid i helsesektoren.  

Jobb innenfor språk og kultur

I en verden som stadig utvikler seg og hvor landegrensene blir mer usynlige, vil det alltid være behov for personer med kompetanse innen språk og kultur. Norsk næringsliv benytter seg av mennesker med språk- og kulturkompetanse innenfor en rekke områder.   

Jobb innenfor informatikk

Systemutviklere, IT-konsulenter og prosjektledere innenfor informatikk vil kunne velge innenfor en rekke bransjer og yrkesveier. Dette er et sikkert yrkesvalg dersom du vil omskolere deg eller videreutdanne deg til et yrke som gir gode jobbmuligheter.  

Vurderer du å ta nettstudier? Les om fordeler og ulemper med nettstudier her.

CV-tips

Uansett hva du har arbeidet med tidligere, vil du ha fått med deg kvalifikasjoner som er generelle, og som er nyttige også innenfor nye retninger. Dette handler blant annet om samarbeidsevner, lederegenskaper og mer generelle kvalifikasjoner som har med annet enn selve spesialiseringen å gjøre. Pass på at du skriver en god CV som fremhever alle de erfaringene som du har gjort deg, og som arbeidsgivere ser etter.

For eksempel kan en CV inneholde hvilke kurs du har, om du har internasjonal erfaring, eller om du har påtatt deg frivillig arbeid. Ikke tenk på at CV-en skal være en oppramsing av skoler og formelle kvalifikasjoner – det kan være andre elementer som gjør at du er den rette kandidaten for jobben. Inkluder alt som kan være relevant på cv-en, fra personlige egenskaper til interesser og kvalifikasjoner som får deg til å stikke deg ut i mengden.  

Finansiering av utdanning og bytte av jobb

Hvis du skal bytte jobb, påløper det ofte ekstra utgifter som følge av studier eller kursvirksomhet. Ikke la utdanningen du trenger gå fra deg på grunn av mangel på finansieringsmuligheter. Dersom du trenger hjelp til å finansiere videre utdanning, kan et kredittkort fra re:member være god løsning. Med re:member kredittkort kan du få opptil 150 000 kroner i kreditt, og du bruker pengene til hva du vil. Les mer og søk om re:member kredittkort her.

 Lykke til med karrierebytte!