ordliste-kredittkort.jpg

Søk om re:member kredittkort. 

Eff. rente 30,33 %,
15 000 kr o/ 12 mnd. Kostnad 1 717 kr. Totalt 16 717 kr.

Ordliste: Kredittkort

Det kan være vanskelig å vite hva alle kredittkortrelaterte utrykk betyr. Derfor har vi laget en ordliste med forklaring på ofte brukte ord og begrep om kredittkort.

Det finnes mange ulike termer å holde styr på når det kommer til kredittkort. Du kjenner kanskje til en del av dem, og bruker dem i dagligtale, mens andre er totalt ukjente. Dette er en forklaring på uttrykk som brukes i forbindelse med kredittkort.

A-D

 • Aldersgrense er minimumalderen for å få godkjent søknaden om et kredittkort. For å søke om re:member kredittkort må du ha fylt 18 år.

 • Avdrag/avdragsbeløp er det du betaler ned på både det opprinnelige lånebeløpet og renter.

 • Betalingsanmerkning blir registeret på personer, eller firmaer, som ikke betaler gjelden sin etter at den har gått til inkasso. Disse anmerkningene blir registrert hos kredittopplysningsbyråer. Dersom du har betalingsanmerkninger kan det være vanskelig å få nye lån, kreditter eller abonnementer. Når betalingen er gjort opp, slettes anmerkningen. Les mer om lån med betalingsanmerkning her

 • Betalingsoppfordring sendes ut etter at et inkassovarsel ikke har blitt betalt innen tidsfristen. Disse blir gitt med 14 dagers frist.

 • Betalingspåminnelse sendes ut for å minne deg på at det mangler en innbetaling dersom du ikke har betalt fakturaen innen betalingsfristen. En betalingspåminnelse er også kjent som en purring.

 • Betalingstermin er et fastsatt tidspunkt for når fakturaene dine skal betales. Som oftest har du 12 betalingsterminer i året, som vil si en hver måned, men enkelte kreditorer har også kvartalvise betalingsterminer.

 • Betalingsutsettelse betyr at du kan utsette betalingen i en avtalt periode. Denne avtalen om betalingsutsettelse må inngås før du utsetter betalingen. Hos re:member får du 45 dager betalingsutsettelse.

 • Bonus betyr at du kan tjene opp bonuspoeng eller penger som du kan benytte til å kjøpe bestemte varer eller fra bestemte butikker. Hos re:member får du tilgang til fordelsprogrammet re:member reward som gir deg gode rabatter i over 200 nettbutikker.

 • Cashback er et engelsk låneord og er betegnelsen på at du får tilbake en bestemt prosentandel på din kredittkortkonto for hvert kjøp der kredittkortet har en avtale. Med re:member reward kan du spare opptil 25 % i ulike nettbutikker.

 • Debet er en type betalingskort som er knyttet direkte til en bankkonto med positiv balanse.

 • Debitor betyr skyldner, og brukes som oftest om en som skylder et pengebeløp.

E-G

 • eFaktura er en faktura som dukker direkte opp i nettbanken. Dermed slipper du å fylle ut kontonummer og KID. I motsetning til avtalegiro så skjer ikke betalingen automatisk, men den må autoriseres av brukeren. Les mer om eFaktura her.

 • Etableringsgebyr er noe banker og finansielle institusjoner kan ta for opprettelse av et lån eller kredittkort.  

 • Effektiv rente viser den nominelle renten pluss omkostninger.

 • Fast rente settes for en tidsperiode. Det kan være ett, tre eller fem år. Fast rente gir stor trygghet når det kommer til forventede utgifter på et lån, og vil ikke påvirkes av svinginger i rentemarkedet.

 • Forfallsdato er datoen da fakturaen må være betalt.

 • Gebyr er et pengebeløp som kreves inn for en tjeneste.

 • Gjeld er penger som er lånt av andre. Når du har en gjeld så har du også en forpliktelse til å betale gjelden tilbake til kreditor. Som oftest inkluderer dette også renter og gebyrer.  

 • Gjeldsforsikring er noe som tilbys av de fleste kredittkortselskapene. Forsikringen beskytter deg hvis du skulle miste arbeidet eller på annen måte få betalingsvansker.

 • Gjenpartsbrev er et brev som blir sendt ut hver gang det blir foretatt en kredittvurdering av deg, og inneholder informasjon om hvem som har foretatt kredittvurderingen, hvem som har bedt om den, samt en kopi av opplysningene som har blitt utlevert.

 • Grunnbeløp er et beløp som regulerer trygdeutbetalinger og brukes ofte i sammenheng med reiseforsikringer.

H-L

 • ID-tyveri er at en tyv stjeler en persons kredittkort og utgir seg for å være denne personen. Med re:member kredittkort kan du få id-tyveriforsikring når du bestiller Trygghetspakken, og gjennom denne får du hjelp til å få renvasket identiteten din, samt tilgang til juridisk bistand for inntil én million kroner dersom du blir rammet av id-tyveri.

 • Inkasso betyr å kreve inn betaling for ubetalte fakturaer, og kan foretas av den opprinnelige kreditoren eller et inkassobyrå.

 • Inkassobyrå er et selskap som krever inn betaling for fakturaer som ikke er betalt. Dette skjer på vegene av kreditor.

 • Inkassosalær er beløpet som belastes for å dekke omkostninger ved å kreve inn beløp som kreditor har utestående. Salæret er avhengig av kravets størrelse og det er bestemte satser for dette.

 • Inkassovarsel sendes dersom du ikke har betalt en faktura innen fristen. Dette varselet har 14 dagers betalingsfrist. Et inkassovarsel skal være sendt før det kan sendes videre til inkasso.

 • Interchange er brukerprovisjonen som butikken betaler til kredittkortselskapet og betalingssystemet hver gang noen handler en vare med kredittkort. Interchange deles mellom banken som utsteder kredittkortet, Visa eller Mastercard og innløserbanken.

 • Kontantuttak betyr å ta ut kontanter med kortet. Det kan enten være i minibank, over skranke eller i butikk.

 • Kreditor brukes vanligvis om en som har krav på et pengebeløp etter å ha levert en vare eller tjeneste til en annen part, eller etter å ha lånt ut penger.

 • Kredittgrense er grensen for hvor mye penger en kreditor ønsker å låne deg. Denne grensen vil variere fra person til person, og det er mulig å søke om høyre grense dersom du kan dokumentere at du har økonomi til det.

 • Kredittkort er et kort du betaler med, der du betaler med kreditt. I motsetning til et debit-kort så trekkes ikke pengene fra en konto, men du faktureres for uttakene i etterpant. Disse pengene kan ses på som et lån som betales når kredittkortregningen forfaller.

 • Kredittkortutsteder er en bank eller finansieringsselskap som gir ut kredittkort til kunder. Entercard er en kredittkortutseder for re:member kredittkort.

 • Kredittopplysningsbyrå er et selskap som blant annet foretar kredittvurderinger av personer eller bedrifter.

 • Kredittvurdering/kredittsjekk er en vurdering av økonomien din. Det foretas en kredittsjekk når du skal søke om et kredittkort. Det kreves saklig grunn for å kunne foreta en kredittsjekk, og dersom du blir sjekket skal du få et gjenpartsbrev som forteller hvilke opplysninger som har blitt utlevert.

M-P

 • Maksimal fordel er kronebeløp som angir det maksimale beløpet du kan få i for eksempel drivstoffrabatt på et gitt kredittkort i løpet av et år.

 • Mastercard er et kredittkort som ikke er knyttet til en bankkonto. Med Mastercard låner du penger som må betales tilbake. Dersom du betaler tilbake hele beløpet på regningen innen forfallsdato så koster det som regel ikke noe å bruke kredittkortet.

 • Minstebeløp er det laveste beløpet du kan benytte deg av for å betale tilbake på kredittkortgjelden din. Du kan velge å tilbakebetale mer enn det totalt skyldige beløpet, men kravet om minstebeløp må oppfylles.

 • Nominell rente er den fastsatte årlige renten, ekskludert gebyrer som for eksempel etablerings- og termingebyr. For å få en oversikt over de totale omkostningen ved å låne penger - enten det gjelder forbrukslån eller kredittkort, må du se på den effektive renten.

 • Nødkort er et kort som kan utstedes i nærmeste by dersom du blir frastjålet kortet i utlandet. Det nødkort er uten PIN-kode og kan kun benyttes til betaling i butikker eller uttak over skranke.

 • Nødkontanter de noe som store bankselskapene tilbyr dersom du blir frastjålet kredittkort, bankkort eller kontanter. Dette er vanligst i utlandet og skal kun brukes i nødsituasjoner. 

 • Opptrukket kreditt er kronebeløpet av kredittrammen som er benyttet til enhver tid. Når fakturaer betales minsker opptrukket kreditt, når kortet brukes økes den.

 • Overføring vil si at penger overføres fra kredittkort til en annen konto. Dette medfører i de aller fleste tilfeller et gebyr.

 • Overtrekksgebyr er gebyret du må betale dersom du overtrekker kredittgrensen. Dersom du for eksempel har kredittgrense på 10 000 kroner og bruker 15 000 kroner til å kjøpe en sofa, må du betale overtrekksgebyr fordi du har belastet kortet for mer penger enn du har tillatelse til.

 • PIN-kode kommer av det engelske ordet Personal Identification Number, og er en personlig kode for å identifisere deg når du bruker et kredittkort. PIN-koden blir sendt til din adresse og må tastes inn når du skal kjøpe varer eller ta ut penger i minibank. Hos re:memer kan du velge din egen PIN-kode på re:member-kortet.

 • Purregebyr er et gebyr som kreditor kan kreve av deg når det sendes ut en purring, og det er bestemte satser for purregebyr.

 • Purring er en påminnelse som sendes ut til deg dersom du ikke betaler fakturaen innen tidsfristen. Dette er også kjent som en betalingspåminnelse.

Q-Å

 • Rabatt betyr at du får direkte avslag i prisen på en vare. Dersom du har et kredittkort fra re:member får du også tilgang til fordelsprogrammet re:member reward som gir deg gode rabatter i over 200 nettbutikker.

 • Regionsperre er en sperre som er lagt inn på kredittkortet mot bruk i land eller regioner du ikke har godkjent på forhånd. Dette gjelder ikke netthandel. Regionsperre er et godt virkemiddel mot bekjempelse av svindel på tvers av landegrenser.

 • Reiseforsikring er en forsikring som gir utbetaling ved ulike problemer som kan oppstå på reisen. Det kan være stjålet bagasje, sykdom eller dødsfall. Hos re:member får du reiseforsikring inkludert dersom du betaler over halvparten av reisekostnadene med kredittkortet.

 • Rentebærende saldo er utestående beløp du må betale renter på. Dersom du ikke betaler hele kredittkortfakturaen ved forfallsdato vil det løpe rentebærende saldo.

 • Renter er prosentsatsen kredittgiver tar for å dekke risiko og administrative kostnader ved å låne ut penger.

 • Rentefri betalingsutsettelse er betegnelsen på hvor lang tid det kan gå fra kjøpet av en vare eller tjeneste til det begynner å beregnes renter på beløpet. Hos re:member får du 45 dagers rentefri betalingsutsettelse.

 • Skimming er kopiering av kredittkortet ditt slik at andre kan benytte det uten å fysisk måtte stjele kortet ditt.

 • Terminbeløp er summen av avdrag, renter og gebyrer du betaler hver betalingstermin.

 • Transaksjonsavgift er prisen kredittgiver krever av bruker eller utsalgssteder for bruk av kortet. I Norge er det vanlig at denne kostnaden dekkes av butikk eller utsalgssted.

 • Transaksjonsgebyr er et synonym for transaksjonsavgift.

 • VISA er et kort som kan være enten debetkort eller et kredittkort. Visa tilbyr de samme rettighetene som du har ved kredittkort, så lenge du har benyttet Visa-delen på debetkortet ditt.

 • Valuta er pengeenheten som gjelder i et eller flere land. For eksempel er norske kroner valutaen i Norge, amerikanske dollar i USA og britiske pund i Storbritannia.

 • Valutapåslag vil si at banken tar et gebyr for å håndtere valutahandelen når du bruker kredittkortet ditt i utlandet.

 • Årsavgift er beløpet kunden belastet på en årlig basis for å ha kredittkortet. Hos re:member har du ingen årsavgift på kredittkort, verken første eller påfølgende år.

re:member kredittkort

Med re:member kredittkort kan du få innvilget opptil 150 000 kroner i kreditt, og det påløper ikke rente før det har gått opptil 45 dager. Det er ingen årsgebyr på kredittkortet, verken første eller påfølgende år, og du kan selv velge PIN-kode til re:member kredittkortet ditt. Velger du eFaktura slipper du også fakturagebyr på 45 kroner. Og det beste av alt? Du kan bruke kortet på over 32 millioner brukersteder!

re:member kredittkort gir deg også reise- og avbestillingsforsikring når du betaler over halvparten av reisekostnadene med kortet. I tillegg får du tilgang til fordelsprogrammet re:member reward der du kan spare penger ved å oppnå gode rabatter i over 200 utvalgte nettbutikker.

Søk om et re:member kredittkort her