re:member nettbank

Har du ikke re:member kredittkort?

Les mer om fordelene med kredittkortet her.

I nettbanken har du oversikt over ditt kundeforhold, og kan selv utføre en rekke tjenester:

Du får også oversikt over alle transaksjoner, du kan søke om økt kredittgrense og bestille forsikringer. I tillegg kan du sende en melding til kundeservice via nettbanken.

Logg inn i nettbanken

 


Du trenger BankID for å logge inn i nettbanken. Har du ikke BankID kan du lese mer om hvordan du får det her. Skulle du oppleve problemer med innlogging har vi noen tips her

overforing-annet-kredittkort.jpg

Over­fø­re sal­do fra an­net kre­ditt­kort

Har du utestående saldo på andre kredittkort, kan du overføre denne saldoen til din re:member-konto.

Du kan overføre inntil det beløp du har som disponibel kreditt på ditt re:member-kort. Det er ikke lenger noe minimumsbeløp for overføringer, så nå kan du overføre utestående saldo fra andre kredittkort uavhengig av hvor lavt beløpet er.

Over­fø­re pen­ger til egen bank­kon­to

Trenger du å overføre penger fra din re:member-konto? Det kan være smart, om du vil håndtere din privatøkonomi på en fleksibel måte. Tjenesten koster 35 kr + 1% av overført beløp. Du kan overføre inntil disponibelt beløp på kortet (inkl. gebyr).

Saldo på SMS

Visste du at du kan få din re:member kredittkort-saldo på SMS? Dette gjør at du til enhver tid kan få oversikt over hvor mye du har disponibelt på re:member-kortet ditt. Du blir ikke belastet for SMS-kostnader for denne tjenesten.

Be­ta­le reg­nin­ger

Nå kan du betale regninger med re:member kredittkort direkte i nettbanken. Gå til nettbanken, velg "Betal regning" og tast inn kontonummer, KID-nummer og beløp. Du vil bli belastet beløp samt gebyr på din neste faktura fra re:member.

Smilende par leser. re:member netbanken er enkel å bruke.

Hvor­dan log­ge inn i nett­ban­ken

Du må ha BankID for å logge deg inn i nettbanken. BankID utstedes av de fleste banker. Ta kontakt med banken din dersom du ikke har BankID fra før. 

best-kredittkort.jpg

Pro­ble­mer med inn­log­ging og BankID

Hvis du har problemer med å logge deg inn i nettbanken vår så kan du teste om du får du samme feilmelding når du gjennomfører disse testene. 

java.jpg

Husk å oppdatere Java

Java kommer ofte med nye versjoner. Det er viktig at du som bruker re:member-nettbanken din oppdaterer til ny versjon av Java på PCen eller Mac'en din, slik at du er sikret på best mulig måte.