Hvordan starte BSU-konto for barn?

Ønsker du å starte med sparing til bolig tidlig for barna? Dette må du vite om BSU-konto for barn. 

Med dagens krav til egenkapital er det mange foreldre som ønsker å gi barna litt ekstra drahjelp til den dagen de skal ut på boligmarkedet. Da er bankenes egne BSU-produkter for barn under 18 år det beste alternativet. 

Bankene har gitt de forskjellige navn:

  • Nordea – Boligsparekonto
  • DNB – BSU Start

  • SpareBank 1 – Boligsparing for barn

  • OBOS – Boligspar Barn og Ungdom

Dersom ikke din bank tilbyr BSU-konto for barn, kan det hende at de har sparekontoer for barn med høy innskuddsrente. 

Det er kun foreldre/verger som kan opprette en BSU-konto i barnets navn, og som disponerer kontoen. Det forutsetter dog at både foreldre og barn er kunder i den aktuelle banken. Deretter er det ofte superenkelt å opprette kontoen direkte i nettbanken.

Det kan hende at minst av dere må besøke et av bankens kontorer og ha med legitimasjon fra begge foreldrene, pluss barnets pass eller fødselsattest. Forhør deg med banken om hva som kreves for å opprette boligsparing for barn.

Les om syv fordeler med BSU-konto.

Kjekt å vite om BSU for barn

Felles for disse kontoene er at vilkårene er ganske like en vanlig BSU-konto. Det er likevel noen forskjeller mellom de ulike bankene og fra ordinære BSU-regler:

  • Sparebeløpet er låst til boligformål. Barnet kan enten overføre pengene til BSU-kontoen når de blir eldre, eller bruke de til kjøp av bolig og nedbetaling av boliglån. Les mer om BSU-uttak her.
  • Rentene er lik ordinær BSU-konto. I noen tilfeller fås den gode renten helt fra fødsel til barnet fyller 34 år. Små beløp over tid kan derfor utgjøre en solid egenkapital når den dagen kommer. 
  • Grenser for hva du kan spare i året. Noen banker har satt en grense for hva du kan spare i året, gjerne 25 000 eller 30 000 kroner. Andre har ikke satt en maksgrense. 
  • Grenser for hva du kan spare totalt. Også her varierer maksgrensen. Mens de fleste har et tak på 300 000 kroner, lar blant andre DNB lar deg spare opptil 400 000 kroner.
  • Dobbel rente. Noen banker tilbyr dobbel rente i BSU det første året. Sørg for å sjekke hva renten settes ned til, og om det vil lønne seg å bytte bank til en med høyere rente. 
  • Ikke skattefradrag. Disse kontoene gir ikke skattefradrag som ordinær BSU. 

Unngå å opprette en ordinær BSU-konto for barn

Du bør heller holde deg til et av tilleggsproduktene nevnt innledningsvis. For dersom du oppretter en vanlig BSU-konto i barnets navn går de glipp av den høye fortjenesten med 20 % skattefradrag. Da må man ha skattbar inntekt, noe de færreste under 18 år har. 

Det er ikke nødvendigvis smart å legge opp til langsiktig sparing for barnet øremerket bolig, enten det er i BSU eller en lignende konto. Blant annet kan det skje mye i årene mellom dåp og første boligkjøp. Selv om boligmarkedet i dag er brennhett, er det ikke sikkert at det vil være det samme om fem, ti eller 20 år. Et annet poeng er at selv om BSU-rentene i dag er veldig høye, så er det ingen garanti for at det vil fortsette å være sånn.

For foreldre og besteforeldre kan det derfor være mer lønnsomt å bruke tiden på å nedbetale egen gjeld. Da er et alternativ å hjelpe barnet med boligkjøp gjennom å være kausjonist. 

Skal man velge BSU for barn eller andre sparemetoder?

Man kan velge å spare i BSU for barn, men det finnes også andre sparemetoder. Det er flere grunner til at det er smartere å spare i eget navn og ikke barnets. Her er de:

Fylkesmannen

Fylkesmannen skal ivareta barnets økonomiske interesser, og unngå at foreldre tar av pengene til barna. Loven sier at Fylkesmannen skal inn i bildet når barnets samlede formue overstiger 2 G, og er med på å bestemme hvordan pengene skal spares frem til barnet er myndig. 

Lånekassen

Har barnet for mye formue og inntekt kan det påvirke hva de får i lån og stipend fra Lånekassen. 

Fondssparing

Har du lang sparehorisont og starter sparing når barna er små, kan sparing i fond være et godt alternativ. Du får nemlig bedre avkastning på fond enn på en vanlig sparekonto.

Kontakt din private bank for råd til hvordan du kan starte en BSU-konto for barnet ditt eller hvilke andre muligheter som finnes for boligsparing.