Hva er BSU Pluss?

BSU Pluss eller BSU+ er et ekstra sparealternativ hos en rekke banker, som kommer i tillegg til vanlig BSU. 

BSU Pluss er en slags utvidet boligsparing. Noen banker mener at ordinær BSU ikke er bra nok alene, og at maksgrensen på 300 000 kroner ikke holder som egenkapital i dagens tøffe boligmarked. Hvor mye du kan spare per år varierer i de ulike bankene, og ligger på mellom 20 000- 30 000 kroner og som regel 300 000 kroner totalt. BSU Pluss, eller BSU+, er derfor for deg som vil spare mer enn det BSU-reglene tilsier.

Se bankenes BSU-rente her.

Forskjeller og likheter mellom BSU og BSU Pluss

Både ordinær BSU og BSU Pluss har den samme gunstige sparerenten. Dette gjør begge kontoene ekstra lønnsomme for langsiktig sparing, som jo boligsparing er. BSU-renten ligger normalt på rundt 5 %, og gjør sparingen bedre enn på en vanlig sparekonto, der renten ofte ligger på rundt 1-tallet.

I likhet med BSU, blir pengene du sparer i BSU Pluss låst til boligformål. Det innebærer at du må bruke pengene på bolig, enten som egenkapital til boligkjøp eller til å nedbetale boliglån.

Det som er den store forskjellen på BSU Pluss og vanlig BSU er skattefradraget – det får du ikke med BSU Pluss. Har du skattbar inntekt og sparer i BSU, har du nemlig krav på skattefradrag på 10 % av summen du har satt inn i løpet av året. 

Hvor mye må man betale for å avslutte BSU pluss

Les om hva du kan bruke BSU-pengene på.

Ulemper med BSU+

For å opprette BSU pluss kreves det ofte at du oppretter konto i samme bank hvor du har din vanlige BSU-konto. På samme måte som vanlig BSU kan oppsparte penger kun brukes til boligformål. Dersom pengene brukes til annet må skattefordelen tilbakebetales.

Ved å spare i BSU pluss får du en god rente, men det er ikke mulighet for skattefradrag som ved ordinær BSU-sparing.

Hva har alder å si for BSU-sparing? Les her.

Opprette BSU Pluss eller BSU+

For å opprette en BSU+ eller BSU Pluss-konto må du allerede ha ordinær BSU-konto. Dersom du ønsker det beste fra to verdener, bør du først prioritere å spare i BSU – slik at du får skattefradraget. Deretter er det smart å spare ved siden av i en BSU Pluss-konto. Til sammen vil du til slutt sitte igjen med solid egenkapital som kan hjelpe deg å nå drømmen om en egen bolig.