Dette har alder å si for BSU-sparing

BSU er den aller beste spareformen for deg som er under 34 år. Men hvordan påvirker alder BSU-sparingen?

Det sies gjerne at BSU er for deg som er 18-34 år. Ifølge Skatteetatens nettsider finnes det ingen nedre aldersgrense for å opprette en BSU-konto, men dersom du er under 18 år må kontoen opprettes sammen med en foresatt eller verge. Mange banker har likevel satt en nedre aldersgrense på 13 år. Vilkårene for dette bør du sjekke med banken din. 

Finn den beste BSU-renten her.

Generelt om BSU

Utenom alder er det eneste kravet for å åpne en BSU-konto at det må skje før boligen kjøpes. Du velger selv hvor mye du vil spare i året, opptil 25 000 kroner. Totalt kan du spare 300 000 kroner i BSU. 

Du har samtidig krav på skattefradrag på det du setter inn på BSU-kontoen. Fradraget utgjør 20 % av beløpet du har spart i løpet av et kalenderår. Har du spart 25 000 kroner, får du derfor tilbake 5000 kroner på skatten. Dette, kombinert med høye renter, gjør BSU til en gunstig ordning som kommer godt med den dagen du skal ut på boligmarkedet.

For å ha krav på skattefradraget må du ha en skattbar inntekt. Skatteetaten anbefaler derfor at du ikke åpner en BSU-konto før du har ordentlig inntekt, ellers går du glipp av den gode fortjenesten. De aller fleste venter derfor til de er rundt 18-årsalderen før de oppretter BSU.

Hva er BSU pluss? Les mer her.

Dette må du vite om BSU og alder

Det er lønnsomt å spare i BSU. Men på grunn av BSU-grensene som er satt, er det likevel ikke gitt at du rekker å spare opp til 300 000 kroner i BSU. Det går som nevnt bare an å spare maks 25 000 kroner i året, og det vil da ta 12 år å fylle hele kontoen. Så i hvilken alder bør man begynne å spare i BSU-konto? I praksis betyr det at du senest bør begynne med BSU-sparing når du er 21 år. 

Ellers har alder dette å si for BSU:

  • Du kan spare i BSU til og med det inntektsåret du fyller 33 år.
  • Selv om du ikke lenger kan spare etter dette, kan du fortsatt beholde kontoen. Det er ingen regler for hvor lenge du kan beholde BSU-kontoen.
  • Du beholder den gode BSU-renta frem til du fyller 34 år, men så setter de fleste banker ned renten tilsvarende en vanlig sparekonto. 
  • Du kan ta ut rentene du har opptjent etter fylte 34 år, uten at du trenger å avslutte kontoen. 

Ellers innebærer vilkårene for BSU at kontoen kun kan opprettes én gang per person, og at pengene brukes til boligkjøp eller nedbetaling av boliglån. Det er uansett ingen tvil om at det ikke er noen annen spareform i Norge som slår BSU for unge voksne i aldersgruppen 18-34.