Terminbeløp

Et terminbeløp er den samlede summen av det du må betale til långiver i hvert termin, som oftest hver måned. Selve terminbeløpet består av renter, avdrag og termingebyrer. Termin betyr det samme som tidsperiode, og du betaler beløpet inntil lånet er innfridd. 

Terminbeløpet gjenspeiler effektiv rente. Avhengig av størrelsen på lånet, rentesatsen, avdrag, termingebyr, og nedbetalingstid vil terminbeløpet variere. En annen faktor på terminbeløpet du må betale er om du har annuitetslån eller serielån

Terminbeløp ved annuitetslån

På et annuitetslån vil terminbeløpet være det samme gjennom hele låneperioden, dersom renten ikke endrer seg. I starten betaler du mest renter, men samtidig som rentedelen reduseres, økes avdragsdelen. Annuitetslån er den vanligste måten å låne på, nettopp på grunn av forutsigbarheten på avdragene. 

Terminbeløp ved serielån

På et serielån vil du betale mindre for hver termin, igjen forutsatt at renten forblir den samme – avdragsandelen er den samme, mens renteandelen synker. Det betyr at du betaler mer på lånet i starten, og etter hvert som renteandelen går ned, reduseres også restgjelden. Selv om serielån har lavere total rentekostnad gjennom løpetiden, er det færre som velger dette.