Effektiv rente

Den effektive renten viser hva du faktisk betaler på lånet. Den effektive renten inkluderer gebyrer og andre kostnader, slik som etableringsgebyr og termingebyr.

Når du skal ta opp lån i banken eller hos andre långivere bør du alltid se etter lavest mulig rente, som er det du må betale for at de skal låne deg penger. Størrelsen på lånet og hvilken rente du får avhenger av kredittvurderingen som blir gjort av deg. Med i denne vurderingen er blant annet din personlige økonomi, som inntekt, utgifter og annen gjeld, i tillegg til den generelle renten i markedet. 

Det er to typer renter du må kjenne til når du søker om lån – effektiv rente og nominell rente. 

Hva er effektiv rente? 

Den effektive renten viser den totale kostnaden på lånet ditt, og er inkludert gebyrer, kostnader og avgifter. Derfor er den effektive renten alltid høyere enn den nominelle. Det betyr at det er den effektive renten du må forholde deg til og kjenne for å vite hva du faktisk skal betale på lånet ditt. 

Hva er nominell rente?

Den nominelle renten viser kun grunnrenten på lånet ditt, siden den er uten gebyrer, kostnader og avgifter. Derfor er den nominelle renten alltid lavere enn den effektive. Det betyr at når du skal se på og sammenligne lånebetingelser, sier ikke den nominelle renten noe om hva du faktisk skal betale på lånet ditt. 

Hva er forskjellen på effektiv rente i et serielån og et annuitetslån?

Med et serielån betaler du like store avdrag på gjelden i hver termin. I tillegg betaler du renter av gjelden som gjenstår. Siden restgjelden minsker, synker samtidig rentene og for hver termin blir det dermed litt mindre å betale. 

Med et annuitetslån betaler du det samme terminbeløpet hver gang. Til å begynne med betaler du som regel mer i renter enn avdrag, men i takt med at restgjelden reduseres betaler du mindre i renter og mer i avdrag. 

Enkelt forklart er altså forskjellen på effektiv rente i et serielån og et annuitetslån at med et serielån betaler du mer til å begynne med og mindre etter hvert, mens i et annuitetslån betaler du det samme terminbeløpet hver gang – i begge tilfeller gitt at renten ikke endrer seg. 

Hva er forskjellen på effektiv og nominell rente?

Siden den effektive renten inkluderer alle kostnader forbundet med lånet, og den nominelle ikke gjør det, kan forskjellen være på mange prosent. Det er derfor viktig at du ikke lar deg friste av lav nominell rente – det er den effektive som viser totalkostnaden, og selv tilsynelatende like betingelser kan gi store differanser etter hvert.