Serielån

Med serielån betaler du det samme avdragsbeløpet gjennom hele lånets løpetid. Til å begynne med vil renteandelen være høyere, mens den synker etter hvert som du reduserer restgjelden. Det gjør at det totale terminbeløpet minsker i takt med at gjelden gradvis blir lavere. 

Når du låner penger, er serielån mindre vanlig enn annuitetslån. Forskjellen på annuitetslån og serielån er at på et annuitetslån betaler du det samme terminbeløpet hver gang, dersom renten ikke forandres. I starten betaler du mest renter, men disse reduseres etter hvert i takt med at avdragsdelen økes. 

Slik ser et serielån ut:

serielan-3.JPG

På søylene ser du hvordan renter og avdrag blir fordelt med et serielån. Renteandelen synker, samtidig som avdragsdelen er den samme. 

Hvordan bestemmes renter og avdrag på et serielån?

Når du søker om et serielån er det långiver som bestemmer renten, som beregnes i prosent av lånebeløpet. Dette gjøres som regel etter en individuell vurdering av din personlige økonomi, og regnes blant annet ut fra inntekt, andre lån, gjeld, kredittverdighet og den generelle renten i markedet. 

Banken tar en risiko når de låner penger til deg. Og jo høyere risiko de tar, desto høyere vil også den effektive renten og dermed avdragene på serielånet være. 

Fordelene med serielån

  • Rentekostnadene synker, og du får romsligere økonomi utover i lånets løpetid. Det er fint hvis du skal trappe ned i jobben eller pensjonere deg før lånet er nedbetalt.
  • Samlet gjeld gjennom løpetiden er lavere for et serielån enn et annuitetslån. Det gjør at du får lavere rentekostnader, og du kan bruke kortere tid på å betale ned lånet.
  • Siden rentekostnadene totalt sett er lavere enn annuitetslån, kan serielån kan være smart dersom du låner lite i forhold til betalingsevnen din. 
  • Serielån er fint for deg som har mulighet til å betale høyere terminbeløp i begynnelsen av lånetiden. 

Ulempene med serielån

  • På grunn av høyere terminbeløp kan du få en noe trangere økonomi i starten av løpetiden på lånet. 
  • Annuitetslån er mer forutsigbart siden du betaler det samme terminbeløpet hver gang, og långivere anbefaler derfor som regel dette. 
  • Dersom du ikke har valgt fastrente på serielånet ditt, kan terminbeløpet øke hvis renten går opp – men også synke dersom renten går ned. Et serielån påvirkes for øvrig mindre av renteendringer enn annuitetslån. 

Merk at du ikke kan søke om serielån hos re:member. Om du søker om et forbrukslån, vil du få et annuitetslån.