Slik bruker du en BSU-kalkulator

Lønner det seg å bruke BSU-midler som egenkapital eller bør du fortsette å spare? Dette kan en BSU-kalkulator hjelpe deg å finne ut av. 

Med dagens boligmarked kommer man ikke utenom å måtte spare en stund for å kunne kjøpe bolig. Og da er det slik at de som sparer mest lønnsomt kommer raskere til målet – og BSU bør være førstevalget for deg som er under 34 år og har skattbar inntekt. 

Dersom du sparer i BSU og er usikker på om du bør la kontoen stå urørt når du skal kjøpe bolig, er det smart å sjekke lønnsomheten med en BSU-kalkulator. 

Regn ut hvor lønnsom BSU-sparingen din er

BSU-kalkulator er et relativt nytt produkt på markedet, og er et nyttig verktøy som kan gi deg et nytt perspektiv på sparingen din og se hvor lønnsom den faktisk er. 

Les om de syv fordelene ved en BSU-konto.

Forskjellige kalkulatorer

Et raskt Google-søk gir deg noen ulike varianter av BSU-kalkulatorer. Her presenteres to av dem, forskjellene mellom disse og hvordan du bruker dem:

1. BSU-kalkulator fra Smarte Penger:

Denne regner ut hvor mye du kan tjene på å fylle opp resten av BSU-kvoten din. Her legger du inn oppsparte midler du har på BSU i dag, BSU-renten din, og den høyeste renten på lån du skal nedbetale. Sparer du maksgrensen på 27 500 kroner i året, får du 2 750 kroner i skattefradrag, som også inkluderes i resultatet. 

Det er ikke usannsynlig å se at du vil tjene ganske mange tusen på å fortsette sparingen. Så lenge resultatet ditt viser et positivt tall, vil det være mer lønnsomt å beholde BSU – hvis mulig. 

2. BSU-kalkulator fra Huseiernes Landsforbund:

Denne varianten hjelper deg å nå sparemålet ditt i BSU. Her plotter du inn alder, hvor mye du har på kontoen, hvor lenge du vil spare, hvilken rente du har på BSU-kontoen og summen du ønsker å ende opp med i egenkapital. 

Kalkulatoren regner dermed ut hvor mye du må spare i måneden for å nå målet ditt. Slik kan det bli enklere for deg å planlegge den langsiktige sparingen din. Du kan også velge å regne ut hvor mye du rekker å spare frem til du fyller 33 år.  

Hvordan påvirker alder BSU-sparingen? Les her.

Bruke eller beholde BSU?

Om du velger å fortsette med BSU-sparingen eller om du velger å bruke pengene som egenkapital kan gjøre at du enten vinner eller går glipp av penger. Det BSU-kalkulatorene har til felles er at det er rentene som avgjør resultatet, og i de fleste tilfeller vil den vise positive tall når det gjelder å fortsette med BSU. 

Konklusjonen er derfor at du må ha en veldig høy lånerente for at det ikke skal lønne seg å beholde BSU-kontoen og fortsette sparingen så lenge som mulig.