ordliste-forbrukslan.jpg

re:member forbrukslån

220 000 kr o/ 5 år nom. rente 9,95 % / Eff. 11,17 %.
Kostnad 64 606 kr. Totalt 284 606 kr.

Ordliste: Forbrukslån

Det finnes en rekke uttrykk som brukes når vi snakker om forbrukslån, og det kan være vanskelig å vite hva alle ordene betyr. Derfor har vi laget en ordliste med forklaring på ofte brukte ord og begrep om forbrukslån.

I bankbransjen finnes det utallige termer å holde styr på. Noen av dem bruker du kanskje i dagligtale, mens andre kan være totalt ukjente. Dette er forbrukslån-ordlisten A til Å.

A-D

 • Aldersgrense er minimumalderen for å få godkjent søknaden om et forbrukslån, og er som regel en av kriteriene som må oppfylles. For å søke om et forbrukslån fra re:member må du ha fylt 18 år.

 • Annuitet er den månedlige kostnaden for et lån – også kjent som terminbeløp, og er den samme gjennom hele lånets løpetid. Det inkluderer både renter og avdrag.

 • Annuitetslån er et lån der du betaler like store beløp hver termin til lånet er innfridd. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etter hvert blir dette omvendt.

 • Avtalegiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Det vil si at banken sørger for at regningene betales direkte fra din konto innen forfallsdatoen.

 • Bankers hemmeligsholdsplikt handler om hvor mye informasjon bankene kan dele. Dette er lovregulert og omfatter regler om kontoer, gjeld og tilgodehavende.

 • Betalingsplan er en oversikt som viser hvordan lånet skal nedbetales. Denne planen skal vise hvor lang tid du kommer til å bruke på å nedbetale det totale beløpet du skylder, hvor mye som skal betales i hver betalingstermin, og hvordan avdrag, renter og gebyrer fordeler seg på terminbeløpet.

 • Betalingspåminnelse sendes ut dersom du ikke betaler fakturaen innen betalingsfristen som er satt, for å minne deg på at det er en betaling utestående. Dette kan også kalles for en purring.

 • Betalingstermin er det fastsatte tidspunktet for når du må betale fakturaene dine. Det er vanlig at man har 12 betalingsterminer i året, altså hver måned, men enkelte kreditorer har kvartalvise betalingsterminer, som vil si at fakturaen kommer hver fjerde måned.

 • Betalingsutsettelse betyr at du kan utsette betalingen i en avtalt periode. Dette er dessverre ikke mulig med re:member forbrukslån.

 • Boligkreditt er en tilgjengelig kreditt med sikkerhet i boligen din. Dette er ikke noe som gjelder for forbrukslånet fra re:member, siden det er lån uten sikkerhet.

 • Debitor betyr skyldner, og brukes som oftest om en som skylder et pengebeløp.

E-G

 • Etableringsgebyr er et gebyr som finansielle institusjoner eller banker kan ta for å opprette et lån.

 • Effektiv rente er den nominelle renten pluss omkostninger.

 • Fast rente settes for en tidsperiode. Det kan være ett, tre eller fem år. Fast rente gir stor trygghet når det kommer til forventede utgifter på et lån, og vil ikke påvirkes av svinginger i rentemarkedet.

 • Fastrentelån er en type lån der du som lånetaker betaler en fast rente gjennom lånets løpetid. Renten fortsetter å være uendret selv om markedforholdene endrer seg.

 • Finansiering er et annet ord for lån.

 • Flytende rente betyr at renten endrer seg i henhold til markedsforholdene. Dersom styringsrenten endres vil også lånets rente sannsynligvis endre seg.

 • Forbrukslån er også kjent som lån uten sikkerhet eller usikrede lån. Det at et lån er usikret betyr at du slipper å stille sikkerhet i eiendeler som for eksempel hus, bil eller båt – noe som er vanlig i andre typer lån.

 • Forfallsdato er datoen da fakturaen må være betalt.

 • Gebyr er et pengebeløp som kreves inn for en tjeneste.

 • Gjeld er penger som er lånt av andre. Når du har en gjeld har du også en forpliktelse til å betale tilbake gjelden til kreditor. Dette inkluderer som oftest renter og gebyrer.

 • Gjeldsbrev er en skriftlig avtale. Et gjeldsbrev regulerer gjeld og tilbakebetaling av gjelden.

 • Gjeldskonsolidering betyr å samle gjeld du har hos flere lånegivere til én lånegiver. Det kan være lurt å gjøre dersom du samlet sett vil få lavere rente enn du har i dag - også kalt refinansiering.

 • Gjenpartsbrev blir sendt ut hver gang det blir foretatt en kredittvurdering av deg. I brevet står det informasjon om hvem som har foretatt kredittvurderingen, hvem som har bedt om den, samt en kopi av opplysningene som er utlevert.

 • Gjeldsrådgiver er en som hjelper personer som har gjeldsproblemer. Gjeldsrådgiveren foretar en vurdering av situasjonen og kommer med forslag til løsninger. Det finnes både offentlige og private gjeldsrådgivere. Alle norske kommuner skal tilby innbyggerne gratis gjeldsrådgivning.

 • Gjeld med pant vil si at kreditor tar sikkerhet i den gjenstanden du låner penger til – for eksempel hus, bil eller båt. Kreditor har større sikkerhet når gjelden er sikret med pant, og dermed er renten ofte noe lavere enn for usikrede lån.

H-L

 • Hovedstol vil si det opprinnelige lånebeløpet, uten påløpte renter.

 • Inkasso betyr å kreve inn betaling for ubetalte fakturaer. Dette kan foretas av den opprinnelige kreditoren eller et inkassobyrå.

 • Innkassobyrå er et selskap som, på vegne av kreditor, krever inn betaling for ubetalte fakturaer.

 • Inkassosalær er et beløp som belastes for å dekke omkostninger ved å kreve inn beløpet som kreditor har utestående. Salæret avhenger av kravets størrelse, og det er bestemte satser for dette.

 • Inkassovarsel sendes ut dersom du ikke har betalt en faktura innen fristen. Varselet har 14 dagers betalingsfrist. Et inkassovarsel skal være sendt før lånet kan sendes til inkasso.

 • Innfrielsesgebyr er et gebyr som banken eller finansiell institusjon tar dersom du innfrir lånet tidligere enn avtalt. Det er ikke alle banker som har gebyr på innfrielse. Hos re:member kan du innfri lånet når du ønsker uten at det koster noe. Ved å betale raskere tilbake vil dine totale lånekostnader også reduseres.

 • Kreditor brukes vanligvis om en som har krav på et pengebeløp etter å ha levert en vare eller tjeneste til en annen part, eller etter å ha lånt ut penger. I forbindelse med lån kalles kreditor også långiver.

 • Kredittgrensen er grensen for hvor mye penger en kreditor ønsker å låne deg. Denne grensen varierer fra person til person. Det er også mulig å søke om høyere grense dersom du kan dokumentere at du har økonomi til det.

 • Kredittopplysninger er informasjon om en person eller bedrift sin økonomi som kan kjøpes av et kredittopplysningsbyrå.

 • Kredittopplysningsbyrå er et selskap som blant annet foretar kredittvurderinger av personer eller bedrifter.

 • Kredittverdighet er en persons eller en bedrifts evne til å betjene sin gjeld. Den avgjør hvor mye du kan få i lån og betingelsene for lånet.

 • Kredittvurdering/kredittsjekk er en vurdering av økonomien til en person eller en bedrift. Det kreves saklig grunn for å kunne foreta en kredittsjekk og er vanlig å gjøre ved søknad om lån eller kredittkort. Hvis du blir kredittsjekket skal du få et gjenpartsbrev som forteller hvilke opplysninger som har blitt utlevert.

 • Lånekalkulator er en kalkulator som viser deg hva et forbrukslån faktisk koster deg. Den kalkulerer rente, gebyrer og kostnader. Lånekalkulatoren til re:member er enkel i bruk. Ved å velge ønsket lånebeløp og den nedbetalingstiden som passer best for deg, får du opp hvor mye du må betale i månedlige utgifter på lånet.

 • Lånerente er renter du må betale når du låner penger. Rente er en prosentsats som er påslag for å dekke risikoen kredittgiver tar, samt administrative kostnader ved å låne ut penger.

 • Lån med betalingsanmerkning kan være vanskelig å få. Har du betalingsanmerkninger velger mange banker å takke nei til utlån av penger. Da er det viktig å huske at betalingsanmerkningen slettes så fort du betaler det utestående pengebeløpet. Les mer om lån med betalingsanmerkning her.

 • Lån på dagen er ofte ikke mulig. Det du kan få på dagen er ofte svar på om du får lån eller ikke.

 • Lån uten sikkerhet vil si at du kan låne penger uten å måtte ta pant i en eiendel. Forbrukslån er kjent som lån uten sikkerhet.

M-P

 • Medsøker er en person som står inne for lånet sammen med hovedsøkeren. Begge er solidarisk betalingspliktige, og kredittgiver kan rette krav mot hvem som helst av dere.

 • Namsmannen har som oppgave å sørge for at kreditor, den som har et rettmessig krav på penger, får betalt. Dette kan skje ved trekk i lønn eller at det tas pant i dine eiendeler, som for eksempel hus, båt eller bil.

 • Nominell rente er den fastsatte årlige renten på et lån, uten gebyrer som etableringsgebyr og termingebyr. For å få en oversikt over de totale omkostninger ved et lån, må du se på den effektive renten.

 • Omkostninger er kostnader som kommer i tillegg til avdrag og renter.

 • Purregebyr er et gebyr som kreditor kan kreve av deg når det sendes ut en purring, også kjent som betalingspåminnelse. Det er bestemte satser for purregebyr.

 • Purring er en påminnelse som sendes ut til deg dersom du ikke betaler en faktura innen betalingsfristen. Purring kalles også betalingspåminnelse.

Q-Å

 • Refinansiering betyr å ta opp et lån for å betale ned et annet lån. Du kan også benytte deg av refinansiering for å samle lån eller kredittkortgjeld. Ved å refinansiere vil de de totale kostnadene, i form av for eksempel avgifter, minske. Les mer om refinansiering her.

 • Renter er prosentsatsen kredittgiver tar for å dekke risiko og administrative kostnader ved å låne ut penger.

 • Serielån vil si at nedbetaling av gjelden er den samme hver måned. Den totale månedlige kostnaden, inkludert renter, vil reduseres over tid fordi gjelden minker og dermed gjør rentekostnadene det også.

 • Skattefradrag er utgifter du kan trekke fra på skatten. Du får fradrag for 28 % av rentene du har betalt gjennom året. Det er derfor viktig å kontrollere dette når du får selvangivelsen.

 • Smålån er mindre lån, for eksempel små forbrukslån eller kredittkortgjeld. De fleste smålån har egne rentekostnader og avgifter knyttet til seg.

 • Sms-lån er en tjeneste som lar deg søke om lån ved hjelp av mobilen, og du mottar pengene rett inn på enten abonnementet eller på konto. Dette er ikke spesielt vanlig i Norge, men svært vanlig i land der kredittkort ikke er så utbredt. Les mer om forskjellen på sms-lån og forbukslån her.

 • Terminbeløp er summen av avdrag, renter og gebyrer du betaler hver betalingstermin.

 • Transaksjonsavgift er prisen kredittgiver krever av bruker eller utsalgssteder for bruk av kortet. I Norge er det vanlig at denne kostnaden dekkes av butikk eller utsalgssted.

 • Transaksjonsgebyr er et synonym for transaksjonsavgift.

 • Usikret lån er et lån uten sikkerhet. Det vil si at du slipper å stille sikkerhet i eiendeler, som for eksempel hus eller båt som kan tas som pant dersom du ikke kan betale tilbake gjelden. Pant i bolig eller gjenstander er vanlige i andre typer lån. Usikrede lån kalles også forbrukslån.

re:member forbrukslån

re:member forbrukslån er et lån uten sikkereht, noe som vil si at du kan låne penger uten at du må stille sikkerhet i for eksempel fast eiendom. Du kan låne fra 10 000 til 350 000 kroner. Renten er fra 8,30 % til 20,70 % avhengig av en individuell kredittvurdering. Bruk lånekalkulatoren til re:member for å se hvor mye lånet vil koste deg.

Dersom du har flere smålån eller kredittkortgjeld kan det være lurt å samle dem i et lån. Ved å refinansiere og betale renter, gebyrer og avdrag på kun ett lån, får du lavere månedlige låneutgifter og bedre oversikt over økonomien.

Her kan du søke om re:member forbrukslån.