Nominell rente

Nominell rente er rentesatsen du betaler på lånet ditt før gebyrer. Disse gebyrene kan være etableringsgebyr, termingebyr og eventuelle andre kostnader og avgifter. 

Renter er det du må betale når banken og andre långivere skal låne deg penger. Den bør derfor være så lav som mulig. Det blir utført en kredittvurdering av deg, og hvilken rente du får og størrelsen på lånet er avhengig av denne. I kredittvurderingen tas det hensyn til personlig økonomi som for eksempel inntekter, utgifter og om du har annen gjeld. Også den generelle renten i markedet tas med i vurderingen. 

Når du søker om lån er det to typer renter du må kjenne til – nominell og effektiv rente.

Hva er nominell rente?

Den ene er den nominelle renten, som kun viser grunnrenten på lånet ditt. Siden den nominelle renten er uten gebyrer, kostnader og avgifter, er den alltid lavere enn den effektive renten. Når du skal se på og sammenligne lånebetingelser, sier derfor ikke den nominelle renten noe om hva du skal betale på lånet ditt. 

Hva er effektiv rente? 

Den andre er den effektive renten, som viser den totale kostnaden på lånet ditt. Altså den nominelle renten pluss gebyrer og andre kostnader. Siden den effektive renten inkluderer gebyrer, kostnader og avgifter, er den alltid høyere enn den nominelle renten. Det er derfor den effektive renten du må kjenne og forholde deg til for å vite hva du faktisk skal betale på lånet ditt. 

Hva er flytende nominell rente?

Flytende nominell rente på et lån betyr det samme som når du hører om flytende rente – nemlig at den varierer dersom banken setter renten opp eller ned. Dette i motsetning til fastrente, som betyr at du som kunde binder renten på lånet ditt over en gitt tid. Denne kan være for eksempel 3, 5 eller 10 år. 

Det finnes dessverre ingen fasit på hva som lønner seg av flytende eller fast rente. Et tips kan likevel være at dersom du trenger ekstra forutsigbarhet eller har høy belåningsgrad i forhold til inntekten din, kan du vurdere å binde renten på lånet. 

Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Siden den nominelle renten kun viser rentesatsen på lånet, og den effektive renten viser den nominelle renten, gebyrer, kostnader og avgifter, kan differansen være på mange prosent. Nettopp derfor er det viktig at du ikke ser deg blind på lav nominell rente da det er den effektive som viser totalkostnaden. Selv det som som fremstår som like betingelser kan etter hvert bety store forskjeller.