reiseforsikring.jpg

Søk om re:member kredittkort. 

Eff. rente 30,33 %,
15 000 kr o/ 12 mnd. Kostnad 1 717 kr. Totalt 16 717 kr.

Reiseforsikring med re:member kredittkort

Uansett hvor du planlegger å reise, så er det bra å vite om at du har en forsikring i kortet ditt. Betaler du minst 50 % av reisens transportkostnader med re:member-kortet ditt, får du reiseforsikring og avbestillingsforsikring inkludert. Her finner du alt du trenger å vite om forsikringen.

Hva reise- og avbestillingsforsikringen dekker

Dekning Forsikringssum
Reisegods 15 000 kr
- reisegods per familie 40 000 kr
Verdigjenstander 7 500 kr
Ran/tyveri av penger 3 000 kr
Forsinket reisegods etter 4 timer per person 2 000 kr
Forsinket reisegods etter 4 timer per skadetilfelle 3 000 kr
Reisesyke og hjemtrasport* Ubegrenset
Avbestilling* 20 000 kr
- avbestilling per familie* 50 000 kr
Forsinket fremmøte i Norden 20 000 kr
Forsinkelse av reisearrangørens transportmiddel 1 000 kr
Forsinket fremmøte ved hjemreise 5 000 kr
Reiseulykke** 400 000 kr
Reiseulykke, død, barn under 21 år 1 G
Reiseansvar
Evakuering
3 000 000 kr
100 000 kr

*Erstatning faller bort ved fylte 80 år.
** Erstatningen blir redusert ved 67 år og faller bort ved 80 år.

Egenandelen er 500 kr (egenandelen gjelder ikke ved forsinkelse).

Last ned fullstendige vilkår | Last ned forsikringsbevis 

Tidligere forsikringsvilkår

 

 

Hvem er dekket av forsikringen?

  • Reiseforsikringen gjelder både deg, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 21 år. Forsikringen gjelder for disse selv om kortholder ikke deltar på reisen.
  • Eller inntil 3 medreisende. Denne gjelder kun dersom du ikke reiser med familie. Er det flere enn 3 medreisende er de 3 yngste dekket. De medreisende må følge samme reiserute, reisetider og oppholdssteder som kortholder for å være forsikret.

Når er jeg dekket av forsikringen?

  • Minst 50 % av reisens transportkostnader for alle reisende må være betalt med re:member-kortet.

  • Ved bruk av egen bil må minst 50 % av reiseutgiftene (drivstoff, ferge, overnatting etc.) være betalt med kortet før en skade inntreffer.

  • Hver reise kan vare opptil 90 dager.

  • Forsikringen gjelder i hele verden, unntatt i hjemmet, på arbeidssted, skole eller på reiser mellom disse stedene. 

Avbestilling

Forsikring ved avbestilling gjelder fra det tidspunktet re:member-kortet er brukt til å betale minst 50 % av reisens transportkostnader. 

Aldersgrenser

  • Avbestillingsforsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 80 år
  • Reisesyke og hjemtransport gjelder ikke for personer som er fylt 80 år
  • Ulykkesforsikringen gir redusert erstatning for personer over 67 år
  • Ulykkesforsikringen gjelder ikke for personer som er fylt 80 år

Vår samarbeidspartner

Med re:member kredittkort får du reiseforsikring i samarbeid med forsikringsselskapet Zurich Insurance Europe AG. Vi anbefaler deg å lese gjennom fullstendige vilkår som du finner lengre opp.

Når uhellet har skjedd

Ved skade eller sykdom må du med en gang melde ifra til forsikringsselskapet Zurich Insurance Europe AG på telefon 23 28 30 00. Ønsker du å kreve erstatning må dette meldes skriftlig til Zurich Insurance Europe AG.

Klikk her for å gå til skadeskjema hos Zurich Insurance Europe AG.

Har du ytterligere spørsmål om skademeldingen, kontakt Zurich Insurance Europe AG på telefon 23 28 30 00 eller via e-post: norway.remember@zurich.com

Postadresse:
Zurich Insurance Europe AG, Norway Branch,
Bygdøy allé 1
0257 Oslo, Norge

 

Har du ikke re:member kredittkort kan du søke om et her.