Hva betyr utestående beløp?

Utestående beløp er det du har brukt på kredittkortet ditt som du ikke har betalt inn igjen. Hvis du for eksempel har brukt 5000 kroner og betalt inn 2000 kroner ved termin, er det utestående beløpet 3000 kroner.

Les hva disponibelt beløp er her.

Noen banker kaller utestående beløp for utestående faktura eller utestående krav, men i prinsippet er det det samme. Du bør strebe etter å ikke ha et for stort utestående beløp på kredittkortet ditt, for å unngå høye renteutgifter. Hvis du får betalingsanmerkninger så kan det påvirke mulighetene dine til å få lån. 

Dersom du har et utestående beløp, som du ikke gradvis nedbetaler med minimum minstebeløpet hver måned, vil det utestående beløpet gå til inkasso. Du har da 14 dager på deg til å betale inn det utestående beløpet. Les mer om inkassoprosessen her.