Hva er disponibelt beløp?

Disponibelt beløp er det beløpet på kontoen din som du kan bruke, og bør ikke forveksles med saldo som er det bokførte beløpet på kontoen din.

Forskjellen er at bokført saldo er det beløpet som står på kontoen din når du sjekker den, mens disponibelt beløp er det beløpet du faktisk kan bruke, da det inkluderer eventuell kreditt og reserverte transaksjoner.

Les her om hva utestående beløp er.

I helger oppdateres ikke bokført saldo i bankene. Det betyr at penger du bruker i helgene ikke bokføres før på mandag. Det er derfor viktig å sjekke disponibelt beløp i stedet for bokført saldo i helger og på helligdager, slik at du ikke bruker mer enn du egentlig kan.

Hos noen banker kan disponibelt beløp også kalles disponibel saldo.