Flytende rente

Flytende rente betyr at renten på lånet ditt følger svingningene i markedet. Renten vil derfor med stor sannsynlighet endre seg i løpetiden, hvilket også gjør at terminbeløpene du betaler endrer seg. 

De fleste av oss velger flytende rente på lån, spesielt på boliglånet. Jo bedre betalingsevne du har, desto lavere flytende rente vil du som regel få av banken eller långiveren din.

Hva er flytende rente?

Flytende rente kan endres i løpet av nedbetalingstiden. Selv om flytende rente stort sett holder seg stabil innenfor et gitt tidsrom, kan du derfor måtte nedbetale ulike summer fra én måned til den neste. Dette i motsetning til fastrente, der du binder du deg til én rente som ikke går opp eller ned. 

Et godt eksempel på flytende rente er styringsrenten, som fastsettes av Norges bank. I tillegg til at banken tar et påslag, er denne gjerne retningsgivende for den flytende renten du får på boliglånet ditt. Når styringsrenten går opp, setter som oftest banken opp sin rente, og derfor blir boliglånet dyrere. Når styringsrenten settes ned, blir lånet ofte tilsvarende billigere. 

Fordeler med flytende rente

Fordelene med flytende rente er først og fremst at renten kan gå ned, for så å holde seg der i lang tid. Det gir deg romsligere økonomi, og da kan du velge om du vil spare, ha et høyere pengeforbruk, betale raskere ned på lånet eller innfri det. Med flytende rente får du dessuten større frihet dersom du ønsker å endre lånevilkårene underveis i nedbetalingen. Og dersom du ser at rentene begynner å bli høye, kan du når som helst binde lånet. 

Flytende rente gir deg derfor økt fleksibilitet. 

Ulemper med flytende rente

Ulempene med flytende rente er at renten kan gå opp, og den kan gå opp såpass mye at du rett og slett ikke klarer å betale lånet ditt. Med flytende rente vet du med andre ord ikke hva de fremtidige rentekostnadene dine blir, og for mange kan dette bli et økonomisk stressmoment. 

Flytende rente er derfor forbundet med en viss risiko. 

Kan jeg kombinere fast og flytende rente?

Ja, det kan du som regel, og det er vanlig at du også selv kan velge prosentfordelingen. Da er fordelen at du får fastrentelånets forutsigbarhet, og det flytende lånets fleksibilitet. 

Bør jeg velge flytende eller fast rente?

Historisk sett har det vært lønnsomt å velge flytende rente, og det er sjelden rentene stiger så raskt at du ikke klarer å justere økonomien og forbruket. Men dersom du er i en stressende økonomisk situasjon, eller ser du er i fare for å få det, bør du vurdere fastrente. 

Flytende rente passer for deg som tåler svingninger og ønsker fleksibilitet, mens fast rente passer for deg som ønsker forutsigbarhet og vil betale en fast sum per måned.