Fastrente

Fastrente betyr at du betaler den samme avtalte satsen hver måned. Med fastrente sikrer du deg mot renteoppgang, men du kan tape penger dersom det blir rentenedgang. 

Dersom du ønsker fastrente, er det gjerne vanlig å velge for eksempel 3, 5, 10 eller 20 år. Avhengig av hvor lang periode du ønsker, vil du sannsynligvis få ulike vilkår fordi banken eller långiveren tar en risiko. Det skyldes at jo lenger inn i fremtiden du velger fastrente, desto vanskeligere er det å forutse svingninger i markedet. 

Hva er fastrente?

Fastrente er bankens eller långiverens garanti for at renten ikke endrer seg. Siden du inngår en avtale, binder du deg til en rente. Når du velger fastrente sier man gjerne at man binder renten. 

Dette i motsetning til flytende rente som følger svingningene i markedet etter hvert som rentene går opp eller ned, og dermed fører til at terminbeløpene kan endre seg fra en måned til den neste

Fordeler med fastrente

Fordelene med fastrente ligger i ordet – du sikrer at renten er fast, og betaler dermed det samme beløpet til banken eller långiver hver måned uavhengig av svingningene i markedet. 

Fastrente handler for øvrig ikke om prøve å “slå” banken i å betale lavest mulig rente eller tjene penger – det er noe du velger dersom du trenger forutsigbarhet og økonomisk trygghet, som for eksempel hvis du har høy belåning. Binder du til riktig tid, kan du over flere år betale mindre på fastrente enn flytende rente. 

Ulemper med fastrente

Ulempene med fastrente er nettopp om du klarer å binde den til riktig tid, og historisk sett har det ikke lønt seg å velge fastrente. Binder du renten fordi du tror den skal opp, og så viser den seg å gå ned, kan du risikere å måtte betale vesentlig høyere renter enn om du hadde hatt flytende rente. 

Hvis du får bedre økonomi, kan du heller ikke betale ned lånet raskere. Du kan gå ut av en fastrenteavtale, men det kan koste deg en del fordi du må betale banken eller långiveren såkalt overkurs – altså en form for erstatning som tilsvarer rentedifferansen. 

Kan jeg kombinere flytende og fast rente?

Ja, det kan du som regel, og som oftest kan du velge fordelingen selv. Fordelen er at du da får fleksibiliteten på det flytende lånet, og forutsigbarheten på fastrentelånet. Det gjør at du for eksempel kan betale raskere ned på det flytende lånet.  

Bør jeg velge flytende eller fast rente?

Dersom du vurderer fastrente bør du ta utgangspunktet i den økonomiske situasjonen du er i, og ikke spekulere i hva fremtidige renter vil bli. 

Fastrente passer for deg som ønsker forutsigbarhet og vil betale en fast sum per måned, mens flytende rente passer for deg som tåler svingninger og ønsker fleksibilitet.