Annuitet

Annuitet (fra latinsk annus, som betyr år) betyr å betale et like stort beløp med like store mellomrom i hver termin, som for eksempel hver måned, inntil lånet er innfridd. Det er selve terminbeløpet som kalles annuitet. 

Annuitetslån er den mest vanlige låneformen. Gitt at renten ikke forandrer seg, betaler du den samme summen i renter og avdrag hver måned. Etter hvert som lånet nedbetales blir renteandelen redusert, samtidig som avdragsandelen øker tilsvarende. 

En annen type lån er serielån. Da betaler du like store avdrag i hver termin, mens rentene kommer i tillegg. Etter hvert som du nedbetaler på lånet, blir renteandelen lavere. Det gjør at også terminbeløpet blir lavere – forutsatt at rentesatsen ikke endrer seg.

Den samlede gjelden gjennom løpetiden er høyere for et annuitetslån enn et serielån. Det betyr større rentekostnader, samtidig som det tar noe lengre tid å nedbetale lånet. Men du har mer forutsigbarhet ved et annuitetslån, ettersom du betaler samme sum hver måned.

Denne tabellen viser forskjellen på et annuitetslån og et serielån:

annuitetslan-og-serielan.JPG