Lånesøknad

Velg spørsmål:

Hvilke kriterier må jeg oppfylle for å søke om lån?

Du må være over 18 år, ha fast inntekt og du kan ikke ha noen registrerte betalingsanmerkninger. Dette er minstekravene. I tillegg gjør vi en individuell kredittvurdering av deg for å se om vi kan innvilge søknaden din.

Hvor mye kan jeg låne?

Du kan låne fra 10 000 til 350 000 kroner. Du får vite din låneevne ved å sende inn en lånesøknad. Hvor mye du får i lån vil avhenge av en individuell kredittvurdering. 

Hvorfor har jeg fått tilbud om lavere beløp enn det jeg søkte på?

I noen tilfeller kan vi ikke tilby beløpet du ønsker å låne. Dette har med den individuelle kredittscoringen av deg å gjøre. Basert på denne kan enkelte lånesøkere få muligheten til å få innvilget et lavere beløp, og man velger selv om man ønsker å ta imot tilbudet.

Hvor lang tid tar det å få svar på lånesøknaden min?

Du får vite med en gang om søknaden din blir godkjent, avslått eller om vi trenger mer informasjon fra deg. I noen tilfeller kan det ta tre til fire arbeidsdager, men som regel får du svar med en gang.

Vi oppfordrer deg til å bruke BankID til å e-signere låneavtalen, da blir behandlingstiden betydelig kortere.

Når er pengene på kontoen min?

Vi anbefaler at du velger å e-signere med BankID, da blir behandlingstiden betydelig kortere. Du vil normalt ha pengene på kontoen din i løpet av tre til fire arbeidsdager. 

Kan jeg få pengene inn på hvilken som helst konto?

Du kan kun få utbetalt lånet til en konto du selv eier. Det kan være både en innskuddskonto eller en lånekonto. Det må være et norsk kontonummer. Lånet kan ikke utbetales til en utenlandskonto.

Du kan fordele lånet på flere kontoer så lenge alle kontoene er dine.

Kan man ha medsøker?

Ja, det er mulig med medsøker på re:member forbrukslån. 

Må jeg ha sikkerhet/kausjonist for å få innvilget lån?

Nei, det behøver du ikke. re:member forbrukslån er et usikret lån hvor dette ikke er nødvendig for å få innvilget lån. Det er en personlig kredittvurdering som bestemmer om du får innvilget lån, og sikkerhet/kausjonist vil ikke påvirke om søknaden din blir godkjent eller ikke.

Må jeg opplyse om låneformål?

Du bestemmer selv hva du vil bruke pengene til. Hvitvaskingsloven krever likevel at vi innhenter opplysninger om formålet og vi ber deg derfor oppgi dette på søknadsskjemaet. 

Hva er BankID og hvordan bruker jeg dette for å få lån?

BankID er personlig elektronisk legitimasjon som brukes på nett og tilbys av de fleste banker i Norge. BankID brukes blant annet for legitimering og for å signere dokumenter.

BankID er knyttet til ditt fødselsnummer slik at du ikke fysisk trenger å møte opp for å vise annen legitimasjon, BankID identifiserer deg elektronisk. Bruk av BankID har den høyeste sikkerhet og er juridisk bindende.

Hvilken dokumentasjon fra min økonomi skal dere ha?

I noen tilfeller ber vi om kopi av din siste lønnsslipp. Lønnsslippen må ikke være eldre enn to måneder, og vise brutto- og nettoinntekt, i tillegg til skattetrekk. Husk at den inntekten du har oppgitt på søknaden må kunne dokumenteres, så dersom du har satt opp ekstrainntekter, som for eksempel leieinntekter, ber vi deg også dokumentere dette.

I tillegg kan det være at vi ber om kopi av siste selvangivelse. Vi trenger hele selvangivelsen din, slik at vi kan se fradragene og gjeldsoversikten. Grunnlag skattekort eller foreløpig beregning av skatter og avgifter vil ikke bli godkjent som dokumentasjon. Selvangivelsen finner du på Altinn. Logg inn på Altinn og velg "Min meldingsboks".

Hva er kredittscoring og hvorfor har dere tatt dette av meg?

Kredittscoring er en av de metodene vi bruker for å vurdere kundens betalingsevner. Metoden bruker statistikk og baserer seg på søknadsdata, data fra kredittbyrå og tidligere/nåværende betalingshistorikk.

Hvorfor har jeg fått avslag på søknaden min?

Bruk av kredittscoremodeller innebærer en automatisk behandling av lånesøknaden din. Behandlingen tar kun hensyn til den informasjon som vi har tilgjengelig når du søker. Hvis du får avslag på søknaden betyr det ikke nødvendigvis at du er en dårlig betaler. Et avslag betyr at vi, med vår utlånspraksis og den informasjonen vi har tilgang til, dessverre ikke kan godkjenne søknaden din.