Må jeg opplyse om låneformål?

Du bestemmer selv hva du vil bruke pengene til. Hvitvaskingsloven krever likevel at vi innhenter opplysninger om formålet og vi ber deg derfor oppgi dette i søknadsskjemaet.