Hvilken dokumentasjon fra min økonomi trenger dere?

I søknaden behøver vi dokumentasjon om inntekt og gjeld. Denne dokumentasjonen innehenter vi for deg. Du behøver kun BankID eller BankID på mobil for å samtykke til at vi innhenter informasjonen fra Skatteetaten.