Hva betyr bokført saldo?

Bokført saldo er det beløpet som står på kontoen din når du sjekker den. Vær imidlertid oppmerksom på at den bokførte saldoen ikke endres i helger og på helligdager.

Det betyr at hvis du sjekker kontoen din fredag ettermiddag og får oppgitt bokført saldo, så er det ikke sikkert du kan skeie ut i helgen likevel. Da må du nemlig sjekke disponibelt saldo, også omtalt som disponibelt beløp, da dette er beløpet du faktisk kan bruke.

Les om utestående beløp.

Det du bruker i helgen blir ikke bokført før den påfølgende mandagen. Det samme gjelder for helligdager, da beløpet blir bokført den påfølgende virkedagen.

Har du for eksempel en kontokreditt på 10 000 kroner på kontoen din, vil disponibelt beløp være 10 000 kroner høyere enn den bokførte saldoen.

Disponibel saldo derimot, vil endre seg i helger og på helligdager i det du betaler med kortet. Disse beløpene vil stå oppført som reserverte transaksjoner, og det er disse transaksjonene som blir bokført den påfølgende mandagen eller virkedagen.