Hva er en betalingsoppfordring?

En betalingsoppfordring er en slags purring som sendes ut når en sak har gått til inkasso, eller når et inkassovarsel ikke er betalt innen fristen.

Hvis du har fått en betalingsoppfordring er det fordi du har en regning som ikke er betalt innen fristen, og heller ikke etter at du har fått en purring. Når ubetalte regninger blir liggende så lenge, vil de bli sendt til inkasso. Som regel vil det være lagt til et ekstra gebyr på en betalingsoppfordring.

Les også om fakturagebyr her.

Forskjellen på purring, betalingsoppfordring og inkasso

En purring, som også kalles en betalingspåminnelse, er noe som sendes ut når en regning ikke er betalt innen forfallsdatoen. Når du får en purring har du 14 dager på deg til å betale fra purringen er sendt.

Betaler du ikke innen denne fristen, får du et inkassovarsel. Da har du 14 dager på deg til å betale det du skylder. Gjør du ikke det, vil saken bli sendt til inkasso. Når det skjer, vil du motta en betalingsoppfordring med en betalingsfrist på 14 dager.

Les om betalingsanmerkninger her.

Hva må en betalingsoppfordring inneholde?

Det finnes krav til hva en betalingsoppfordring må inneholde. For det første må den sendes skriftlig som brev i posten. Den må også inneholde informasjon om at fordringen må betales innen 14 dager, eller at du kan komme med innsigelser innen den samme fristen. Kravets størrelse skal også opplyses om i betalingsoppfordringen.