Hva er fakturagebyr?

Et fakturagebyr er et ekstra gebyr som fakturautsteder legger til fakturaen for å få dekket kostnadene sine ved utsendelse av fakturaen.

Det finnes ingen regler for hvor stort fakturagebyret kan være, men summen må avtales med mottakeren av fakturaen på forhånd. Det vil si at det må fremkomme hvor stort fakturagebyret er før en avtale mellom for eksempel en bank og en kunde inngås.

Hvordan unngå fakturagebyr?

En måte å unngå fakturagebyr på er å opprette AvtaleGiro for faste utgifter. AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Da velger de fleste, men ikke alle, fakturautstedere å enten senke eller fjerne fakturagebyret helt. 

Er det fakturagebyr når man betaler med eFaktura?

Du kan også velge eFaktura, som betyr at du mottar fakturaen rett i nettbanken din. Både AvtaleGiro og eFaktura reduserer kostnadene ved å sende ut fakturaer. Men selv om kostnadene reduseres ved bruk av AvtaleGiro og eFaktura er det likevel noen som velger å legge til et fakturagebyr, ettersom det ikke finnes noen regler annet enn at mottakeren av fakturaen på forhånd skal være informert og ha godtatt et fakturagebyr.