Hva er et inkassovarsel?

Inkasso er ganske enkelt oppfølging av ubetalte regninger. Betaler du ikke for deg, vil du etter 14 dager motta enten en purring eller et inkassovarsel fra kreditor. De aller fleste sender først en formell påminnelse om at du skylder penger i form av en purring, og deretter inkassovarselet, men dette er ikke et krav. I begge tilfeller vil du ha minimum to uker på deg til å betale tilbake det du skylder.

Hva gjør du?

Det aller beste er å innfri beløpet på purringen eller inkassovarselet med en gang, slik at du får stoppet en uheldig utvikling. Da unngår du i tillegg å måtte betale ekstra for forsinkelsesrenter og innkrevingskostnader fra kreditor og et eventuelt inkassobyrå.

Er det slik at du ikke kan betale, kommer du lengst med ærlighet – så kontakt kreditor slik at dere sammen finner en løsning. I mange tilfeller kan du nemlig få utsatt betalingen en periode eller få hjelp til å sette opp en nedbetalingsplan.