fastrente.jpg

re:member forbrukslån

220 000 kr o/ 5 år nom. rente 9,95 % / Eff. 11,17 %.
Kostnad 64 606 kr. Totalt 284 606 kr.

Hva er fastrente?

I all hovedsak er det Norges Banks styringsrente som ligger til grunn for renten du har. I tider med stor økonomisk urolighet, vil markedet bestemme skjebnen din. Bør du ha flytende rente eller fastrente på bolig- eller studielånet? Her kan du lese mer om hva det er.  

Mens flytende rente endrer seg i takt med svingninger i markedet, betyr fastrente at du for en avtalt periode er garantert en fast rente på lånet ditt. Da inngår du en avtale med kreditor om hva du skal betale i rente, og du kan velge mellom ulike bindingsperioder – tre, fem eller ti år. Velger du å binde renten, forblir den det samme uansett hva som måtte skje i økonomien for øvrig.

Fordeler og ulemper med fastrente

Fordelen med å ha fastrente er at du sikrer deg fast og lav rente, og slipper dermed å bekymre deg for større utgifter i denne perioden. Verdensøkonomien er med på å påvirke de norske rentene, og kommer det en periode der bankrentene er lave og under gjennomsnittet vil det lønne seg å binde renten.

Ulempen med fastrente er at det er timing, og litt flaks, som avgjør om du vil tjene eller tape på å binde den. Det er mulig å gå ut av avtalen du har, men ofte koster det en god del dersom du har bundet på et høyere nivå enn det fastrenten ligger på i øyeblikket du går ut. Har du flytende rente og den er lav, kan du sette pengene du sparer til side og investere slik at du får en gunstig avkastning.

Bør jeg velge flytende eller fast rente?

Det er flere ting du bør tenke over når du vurderer om du skal binde renten eller ikke. Det er først og fremst viktig at du tenker gjennom situasjonen du er i, og gjør en vurdering ut fra hva som passer deg best.

Flytende rente passer for deg som har en økonomi som tåler disse svingningene. Det passer også om du ønsker fleksibilitet i nedbetalingen.

Fastrenten som er den bindende avtalen du inngår for tre, fem eller ti år, er mindre fleksibelt enn et flytende lån. Årsaken er at du er bundet til en fast nedbetalingsplan – og selvfølgelig fast rente. Dette alternativet passer deg som ønsker trygghet og forutsigbare låneutgifter, og heller ikke ønsker å bekymre deg for eventuelle fremtidige renteøkninger.

En mulig kombinasjon av flytende og fastrente?

I noen tilfeller er det også mulig å binde renten på deler av lånet ditt. Ved å gjøre det kan du beholde fleksibiliteten til å endre terminbeløp og betale mer eller mindre, om det er ønskelig. Samtidig blir du også sikret mot at lånet velter deg dersom rentene stiger mye.

Hvor stor del av lånebeløpet som bør bindes avhenger av hvor raskt du merker renteøkningen. Jo lavere renteøkning som skal til, desto større andel bør du binde.