Tinglysingsgebyr

Tinglysing er en offentlig registrering av rettigheter og overdragelser innen fast eiendom mellom to parter. Et tinglysingsgebyr skal dekke det du betaler til staten når du tinglyser disse dokumentene. 

Du har ingen plikt til å tinglyse for eksempel en eiendomsoverdragelse, altså et pantedokument, men det er likevel anbefalt å gjøre det med tanke på rettighetene dine. 

Hva bør du få tinglyst og hvorfor?

Fast eiendom er det viktigste, og da spesielt kjøpekontrakter, skjøter og pantobligasjoner. Det kan også være smart å tinglyse andre avtaler, som løsøre i form av biler, ektepakter og arve- og gavedisposisjoner. 

Det er viktig å presisere at tinglysing av en avtale ikke handler om den skal være gyldig og bindende mellom partene, men gi rettsvern overfor utenforstående. Dette kan for eksempel være at en kjøper av en eiendom må respektere de tinglyste rettighetene. 

Hvor mye betaler man i tinglysningsgebyr?

Det er ulike tinglysningsgebyrer avhengig av hva du skal tinglyse. De fleste ligger på 540 kroner for elektronisk avtaler og 585 for avtaler på papir. Bor du i borettslag er satsene på henholdsvis 480 og 440 kroner. 

Ved refinansiering er tinglysingsgebyret på 200 kroner. Noe er også gratis, som sletting av dokumenter, utleggsforretning og sammenslåing av eiendom.