Hva er en kreditor?

Når du leser om lån, kredittkort, regninger og andre ting som handler om privatøkonomi dukker ofte ordet kreditor opp. Men hva er det? Eller hvem? Det får du vite her. 

En kreditor, som både kan være en bedrift eller en person, er en som har noe til gode hos en annen fordi man har levert en ytelse. Dette kalles krav, og som regel når vi snakker om kreditor handler det om penger. Men et krav kan også gjelde varer og tjenester. 

Hva er forskjellen på kreditor og debitor?

Det “motsatte” av en kreditor er en debitor – altså den som skylder penger, varer eller tjenester. Som privatperson er du derfor debitor når du for eksempel handler på nett, mens nettbutikken er kreditor. Andre eksempler er:

  • Kredittkort: Du som bruker er debitor – kredittkortselskapet er kreditor. 
  • Lån: Du som låner til bolig, bil eller forbruk er debitor – banken er kreditor.
  • Regning: Du som er kunde er debitor – leverandør er kreditor. 
  • Privatlån: Den som låner er debitor – den som låner ut er kreditor. I dette tilfellet kan du dermed være både kreditor og debitor. 

Også en vanlig butikk er i prinsippet kreditor når du handler der og dermed er debitor, men benevnelsene brukes sjelden når dere gjør opp der og da. Som regel brukes de heller på langvarige forhold mellom kunder og leverandører – eller privatpersoner og bedrifter.