Hva er gjeldsforsikring?

En gjeldsforsikring kan hjelpe deg i en vanskelig situasjon hvis du blir arbeidsledig, langtidssykemeldt eller ufør. Den kan også avlaste familien din økonomisk dersom du dør. 

Gjeldsforsikringen fungerer på akkurat samme måte som når du forsikrer huset, hytta, bilen og båten – den bidrar til at en uforutsett hendelse ikke skaper økonomiske problemer for deg eller dine etterlatte. Både for deg og familien din er det viktig med en stabil, forutsigbar og trygg økonomi, og derfor kan en gjeldsforsikring være smart. 

Hvem tilbyr gjeldsforsikring?

Det finnes mange tilbydere av gjeldsforsikring. Du kjenner sikkert til flere forsikringsselskaper, men også de fleste kredittkortselskaper tilbyr dette – sistnevnte helst ved arbeidsledighet eller midlertidige økonomiske utfordringer. 

Uansett hvilken du velger er det viktig at du setter deg godt inn i kostnader, utbetalinger og andre vilkår før du signerer en avtale. 

Hvilke typer gjeldsforsikring finnes?

I hovedsak er det fire typer gjeldsforsikring: Arbeidsledighet, langtidssykemelding, uførhet og død. Felles for dem alle er at de helt eller delvis sletter gjeld, og avhengig av forsikringstype og selskap kan du som regel velge om du vil ha en engangsutbetaling eller et månedlig beløp. Og – du bestemmer selv hva du ønsker å bruke pengene på. 

Arbeidsledighet

En gjeldsforsikring ved arbeidsledighet er ment å godtgjøre for tapt inntekt dersom du mister jobben eller blir permittert for en periode. Ved langtidsledighet kan gjelden i noen tilfeller slettes, men her må du altså lese vilkårene nøye. 

Langtidssykemelding

Her gjelder omtrent det samme som ved arbeidsledighet, men utbetalingene er lavere siden de kun skal erstatte gapet mellom sykepengene og lønnen din. De ekstra pengene du får skal likevel være nok til at du kan leve som normalt.  

Uførhet

Om du skulle bli ufør, er en gjeldsforsikring god å ha – det har skjedd mange ganger at folk må flytte fra hjemmet sitt fordi inntektene går kraftig ned. Ved uførhet får du normalt sett månedlige utbetalinger, og også her bør du sette deg godt inn i hva gjeldsforsikringen din dekker. 

Død

Hvis du har gjeldsforsikring og skulle falle fra er det vanlig at gjelden blir helt eller delvis slettet, og at familien din får en engangsutbetaling. Som oftest har man denne typen forsikring på boliglån da dette gjerne et høyt beløp, og dermed kan medføre en stor økonomisk påkjenning for de som er igjen. En gjeldsforsikring kan således være med å avlaste sorgen. 

Hva koster en gjeldsforsikring?

Dette en gjeldsforsikring koster er vanskelig å svare på, da det er mange faktorer som spiller inn: 

  • Hvor mye har du i lån? 
  • Hva er inntekten din? 
  • Hvor gammel er du? 
  • Hvordan er helsen din?
  • Hvor høy utbetaling ønsker du?

Som med alle andre forsikringer, tar selskapene en risiko når de forsikrer deg. Jo høyere den risikoen er, desto mer må du som regel betale. Har du for eksempel vært alvorlig syk, kan dessverre en gjeldsforsikring mot langtidssykemelding eller død bli dyrere enn om du har god helse. Og – jo høyere utbetaling du ønsker, desto mer vil sannsynligvis også gjeldsforsikringen koste.

Dersom du ønsker en gjeldsforsikring er det et godt tips å undersøke grundig, og innhente tilbud fra flere forsikrings- og kredittkortselskaper før du bestemmer deg. Og husk å lese det med liten skrift, så ikke du eller dine etterlatte får økonomiske utfordringer i en allerede tung og vanskelig tid.