Hva er forfallsdato?

Forfallsdato er et annet navn for betalingsfrist. Det betyr at denne datoen er siste frist for betaling av en regning eller faktura på lånet ditt.

Uansett om du har fått en papirfaktura eller eFaktura i nettbanken din, står alltid forfallsdatoen klart og tydelig på regningen. 

Når du har et lån, er det banken eller långiveren selv som setter forfallsdato. Denne kan for eksempel være på 15 eller 30 dager, og gjerne på samme dato hver måned. Husk at selv om det er banken eller långiveren som bestemmer forfallsdatoen, er det du selv som har ansvaret for at regningen blir betalt innen fristen.

Hva skjer om jeg ikke betaler innen forfallsdato?

Dersom du betaler lånet ditt før eller på forfallsdato, betaler du ikke mer enn summen på regningen. Noen ganger kan forfallsdatoen være i en helg, og da aksepterer banken eller långiveren din å få betalingen første påfølgende virkedag. 

Det er viktig at om du glemmer en regning, er det bedre å betale så raskt du kan enn å la være. Om du ikke betaler innen fristen og du får en ny regning, vil det som regel påløpe forsinkelsesrenter og dermed et purregebyr – og en ny forfallsdato. Hvis heller ikke denne betales, kan kreditor ta regningen videre til inkasso eller namsmannen. 

Har du lån hos re:member kan du selv endre forfallsdato på regningene i nettbanken. Der kan du velge om du ønsker å betale den 1.,15. eller 20. hver måned. Et godt tips kan være å flytte forfallsdato for betaling av lånet ditt til dagen etter du får lønn, slik at du er sikker på har penger på konto.