Forfall

Hva er forfall? Forfall eller forfallsdato er dagen kreditor kan kreve at en regning betales. Når du legger noe til forfall i nettbanken din, vil pengene trekkes fra konto den dagen du har satt opp som forfallsdato. Dette er selvsagt forutsatt at du har dekning på kontoen.

Dette må du vite om forfall

Det er vanlig å legge opp forfall på store og små summer rundt samme dato som man får utbetalt lønn, trygd eller andre stønader. På den måten kan du best mulig sikre at du har penger på konto til å dekke de ulike regningene som ligger til forfall.

Dersom du ikke passer på å ha nok penger på konto til forfall for dine regninger, kan du risikere at de sendes til inkasso. I verste fall kan du få betalingsanmerkning om du ikke betaler etter dette.

Andre settinger du må passe på forfall

Det er også andre situasjoner der du trenger å forholde deg til forfall og forfallsdato. Om du driver firma, eller enkeltpersonforetak, og du sender regninger er det viktig å holde styr på når du setter fakturaer til forfall. Du kan nemlig ikke forvente å få betaling for varer eller tjenester du har levert før etter forfallsdato.