Egenkapital

Begrepet egenkapital beskriver det du selv må ha i form av penger når du for eksempel skal kjøpe deg en bolig.

I 2017 vedtok norske myndigheter at alle som skal låne penger i banken for å kjøpe bolig, må ha en egenkapital på minst 15 %. Det betyr at belåningsgraden på en bolig ikke kan overstige 85 %. De vedtok samtidig at en lånekundes totale gjeld ikke kan overstige fem ganger brutto inntekt. Tjener du for eksempel 500 000 kroner i året, kan du ikke ha en total gjeld som overstiger 2 500 000 kroner.

Egne regler i Oslo

Hvis det er en sekundærbolig i Oslo du skal kjøpe, krever myndighetene at du har minst 40 % av kjøpesummen i egenkapital. Dette gjelder imidlertid bare i Oslo og ikke i resten av landet, hvor det er et krav om 15 % egenandel på alle boliger.

Vær oppmerksom på at det er boligens totale verdi som legges til grunn, altså inkludert eventuell fellesgjeld i et sameie eller borettslag.

Slik vet du hvor mye du må spare

For å vite hvor mye du kan kjøpe for når du har spart opp en egenkapital, er en grei huskeregel å dele det du har spart opp med 0,15. Hvis du for eksempel har spart 300 000 kroner, kan du låne resten i banken og kjøpe en bolig til 2 000 000 kroner. Men her bør man også være klar over at total gjeld ikke kan overstige fem ganger brutto inntekt. 

Ikke egenkapital på forbrukslån

Skal du ta opp et forbrukslån, stilles det ingen krav til egenkapital. Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Du vil derfor få en høyere rente på et forbrukslån enn for eksempel et boliglån, eller billån med sikkerhet i boligen eller bilen. Dette fordi banken tar en høyere risiko uten noen form for sikkerhet eller pant i lånet. Merk at du ikke kan benytte forbrukslån som egenkapital når du skal kjøpe bolig. Egenkapital må være oppsparte penger.