Debitor

Hva er en debitor? I et låneforhold er det en kreditor og en debitor. Kreditoren er den parten som låner ut penger. I all hovedsak er det snakk om banker. Debitor er navnet på parten som har lånt, eller skylder, penger.

Dersom du har lånt penger hos en bank, eller andre, er du debitor i forholdet. Som debitor har du ansvaret for at pengene du har lånt blir betalt tilbake til avtalt tid. Kreditor tar som regel renter av beløpet du har lånt. Det er rentene som er fortjenesten til kreditoren for å låne ut pengene.

Plikter som debitor

Debitor blir ofte kalt skyldner - altså den som skylder noe. Et annet ord for kreditor er kravshaver eller fordringshaver.

Om du som debitor ikke overholder dine plikter om å betale tilbake det du skylder kreditor, kan det bli unødvendig dyrt. Kreditor kan sende kravet til inkasso, og det vil dermed tilkomme dyre gebyrer på det du skylder. Dersom pengene du har lånt er et boliglån, kan du i verste fall bli nødt til å selge huset på tvangssalg.