Boliglån for unge

Er du ung og skal søke boliglån, kvalifiserer du oftest til bedre betingelser enn de som er godt etablert. Boliglån for unge har gjerne bedre rente, men forutsetter at du er under en viss alder og i noen tilfeller at du kjøper din første bolig.

Betingelser for boliglån for unge

Aldersbetingelsene er som regel at du er under 33 eller 34 år når du tar boliglån for unge. Dersom dere er to stykker som tar opp lån sammen, gjelder alderen til den yngste av dere. I de aller fleste banker er det en betingelse at lånet skal gå til ditt første hjem. Derfor kalles boliglån for unge også for førstehjemslån. Det er også et krav at boligen det søkes lån til er primærbolig.

Selv om det er bedre betingelser på boliglån for unge, har bankene regler de må følge. Dette gjelder først og fremst egenkapital og trygg inntekt. For at banken skal kunne gi deg boliglån, må du vise til at du kan betjene lånet. Du eller dere må også ha minimum 15 prosent av verdien på boligen dere ønsker å kjøpe i egenkapital.

En fordel å ha spart i BSU

De fleste banker vil også ha et krav om at minst en av de som skal ta opp lånet har spart i BSU (boligsparing for unge).

Når dere oppfyller kravene for boliglån for unge, vil dere likevel kunne få like god rente som de som er eldre og har langt høyere egenkapital. Dette er hovedfordelen med et slikt type lån. Det kan likevel være stor forskjell på hva slags rente ulike banker kan gi deg. Derfor er det viktig å få tilbud fra flere banker når du skal søke boliglån for unge.