Belåningsgrad

Begrepet belåningsgrad beskriver hvor stor del av for eksempel en bolig du selv eier, og hvor stor del banken eier i form av pant eller sikkerhet i lånet.

Hvis du for eksempel kjøper en hytte til 1 million kroner og har en egenkapital på 400 000 kroner, må du låne 600 000 kroner. Det vil da si at lånet har en belåningsgrad på 60 %.

Slik beregnes belåningsgraden

Belåningsgraden beregnes alltid i prosent. Formelen på hvordan man beregner belåningsgraden ser slik ut:

Belåningsgrad = Lånebeløp / pantens markedsverdi

Belåningsgrad på bolig

I 2017 vedtok norske myndigheter at man maksimalt kan ha en belåningsgrad på 85 % og at man selv må ha en egenkapital på 15 %. Det er imidlertid viktig å huske på at gjeld i forbindelse med bolig, inkluderer en eventuell fellesgjeld i et borettslag eller sameie.

Når det gjelder kjøp av sekundærbolig i Oslo, er maksimal belåningsgrad 60 %, og du må dermed stille med 40 % i egenkapital. Dette gjelder imidlertid ikke for resten av landet, hvor du kan ha en belåningsgrad på 85 %.

Regjeringen vedtok også at en lånekundes samlede lån ikke kan overstige fem ganger brutto inntekt. Det vil si at hvis du for eksempel tjener 500 000 i året, kan du ikke ha mer enn 2,5 millioner kroner i gjeld totalt.