Overføring av penger

Velg spørsmål:

Kan jeg overføre penger til min egen lønnskonto?

Ja, det kan du. Tjenesten koster kr 35 + 1 % av beløpet som overføres. Du kan overføre inntil disponibelt beløp på kortet. 

Det er ikke lenger noe minimumsbeløp for overføringer, så nå kan du overføre disponibelt beløp inklusiv kr 35 + 1 % av overført beløp.

Du kan enkelt overføre penger i nettbanken og appen vår.

Kan jeg overføre annen kortgjeld til re:member kredittkort?

Har du utestående saldo på andre kredittkort, kan du overføre denne saldoen til din re:member-konto.

Du kan overføre inntil det beløpet du har som disponibel kreditt på ditt re:member-kort. 

Dette gjøres enkelt via nettbanken vår.

Alternativt kan du fylle ut et fullmaktsskjema og sende dette til:
EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB 
v/re:member
Postboks 2170
7412 Trondheim

Det beregnes renter fra den dagen beløpet er overført til re:member.

Hvordan kan jeg betale regninger med kortet?

Dette gjør du enkelt via nettbanken. Tjenesten koster kr 35 + 1 % av beløpet som overføres. Det er ikke lenger noe minimumsbeløp for overføringer, så nå kan du betale regninger via nettbanken uavhengig av hvor lavt beløpet er. 

Regninger kan også betales med re:member appen. Trykk på "overfør penger" og fyll ut informasjonen til mottaker. Her kan du overføre inntil disponibelt beløp på kortet (inkl. gebyrer).