KYC – Know Your Customer – kjenn din kunde.

Hva er KYC

Alle banker og finans institusjoner er lovpålagt å ha god kunnskap om deg som kunde, og hvordan du har tenkt å bruke våre produkter. Dette omtales som KYC (Know Your Customer/kundekjennskap). Når vi har god kunnskap om deg som vår kunde, blir det enklere å forhindre og forebygge at du potensielt blir utsatt for kriminelle handlinger som f.eks. hvitvasking av penger eller misbruk av dine kontoer.

Hvorfor er dette relevant for deg som kunde hos Entercard

Entercard er pålagt å følge kravene i KYC-regelverket. Dette innebærer at vi må ha god kjennskap til deg som vår kunde, og hvordan du har til hensikt å bruke våre produkter og tjenester. For å forstå dette kan vi i noen tilfeller bli nødt til å be deg om å besvare noen spørsmål, som for eksempel:

  • Formålet med overføringer/transaksjoner og midlenes opprinnelse
  • Opplysninger om din økonomiske situasjon
  • Har du planer om å bruke kortet ditt i utlandet. Hvor/hvorfor/hvor lenge?
  • Planlegger du å overføre penger til utlandet
  • Statsborgerskap
  • Om du er politisk eksponert person (PEP)
  • Kryptovaluta

Hva brukes informasjonen i KYC skjemaet til

Vi bruker denne informasjonen til å sikre at vi har korrekt og oppdatert kunnskap om deg. Da kan vi bedre beskytte deg og din identitet, samtidig som vi kan bidra til å motvirke økonomisk kriminalitet i det norske samfunnet.  Dine svar er et viktig bidrag i dette arbeidet. Informasjonen vil alltid bli behandlet konfidensielt.

Hva skjer hvis du ikke svarer

Velger du å ikke svare på våre spørsmål, kan vi bli nødt til å midlertidig sperre dine produkter, eventuelt avslutte ditt kundeforhold hos oss. Dette er da vi ikke har tilstrekkelig kundekjennskap om deg og din bruk av våre produkter.

Entercard har rett til å innhente denne informasjonen, for å identifisere deg som kunde og ha løpende oppdatert kunnskap om deg. Det er dermed viktig du svarer på våre spørsmål. De er nødvendige for at vi skal kunne beskytte deg, og ha oppfylt våre krav i regelverket.