Spørsmål og svar om Betalingsforsikring og Låneforsikring

Betalingsforsikring

Hva kan betalingsforsikringen dekke?

 • Hvis du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert i minst 30 dager sammenhengende kan du få dekket 12,5% av utestående saldo hver måned i inntil 8 måneder (dette gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende).
 • Hvis du blir midlertidig arbeidsufør eller sykmeldt (i 50% eller mer i minst 21 dager sammenhengende) får du hver måned dekket 12,5% av utestående saldo i inntil 8 måneder.
 • Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller ikke er omfattet av arbeidsledighetsdekningen og blir innlagt på sykehus i minst 3 dager får du hver måned dekket 12,5% av utestående saldo i inntil 8 måneder.
 • Hvis du blir rammet av kritisk sykdom eller dør dekkes hele den utestående saldo (opp til kredittgrensen).

Vi gjør deg oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til de fullstendige vilkårene for forsikringen. Det som står i forsikringsvilkåret vil alltid være det som er gjeldende.

Last ned fullstendige vilkår

Hva kan betalingsforsikringen dekke om jeg blir arbeidsledig eller permittert? (Gjelder ikke selvstendig næringsdrivende)

Forsikringen kan gi deg erstatning hvis du blir ufrivillig arbeidsledig (sagt opp av arbeidsgiver) eller permittert og er uten arbeid i minst 30 dager sammenhengende. Hver måned dekkes da 12,5% av den utestående gjelden du hadde på din første arbeidsledige dag (skadedagen). Du får erstatning i maksimalt 240 dager og erstatning gis fra Entercard til ditt kredittkort for å redusere eller helt avskrive din utestående gjeld (opp til kredittgrensen).

Forsikringen gir deg ikke erstatning hvis arbeidsledighet oppstod eller du ble varslet mindre enn 30 dager etter forsikringens startdato.

Viktig: Du er selv ansvarlig for å betale gjelden på ditt og kredittkort, selv under en pågående forsikringssak. Om du har sendt inn et skadeskjema til vår forsikringsadministrator Willis Tower Watson Sweden AB og ikke har mulighet til å betale din neste faktura,

ta kontakt med vårt kundesenter på telefon +47 21 31 66 07 (hverdager mellom 08:00 og 18:00). Vi har egne spesialister som hjelper kunder med betalingsproblemer.  Du kan gjerne oppgi at du har sendt inn et skadeskjema til forsikringsadministratoren.

Vi gjør deg oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til de fullstendige vilkårene for forsikringen. Det som står i forsikringsvilkåret vil alltid være det som er gjeldende.

Last ned fullstendige vilkår

Hva kan betalingsforsikringen dekke om jeg blir midlertidig arbeidsufør?

Forsikringen kan gi deg erstatning hvis du blir midlertidig arbeidsufør på grunn av sykdom eller en ulykkeshendelse som gjør at du blir:

 • Minst 50% sykmeldt
 • Og er minst 21 dager sammenhengende fraværende fra ditt vanlige arbeid.

Hvis du har vært midlertidig arbeidsufør i minst 21 dager sammenhengende, får du erstatning fra den første dagen som du ble syk (skadedagen). Med arbeidsufør menes en medisinsk tilstand bekreftet av lege som gjør at du ikke kan utføre ditt vanlige arbeid.

Den månedlige erstatningen er 12,5% av din utestående gjeld på skadedagen. Du får erstatning i maksimalt 240 dager og erstatning gis fra Entercard til ditt kredittkort for å redusere eller helt avskrive din utestående gjeld (opp til kredittgrensen).

Forsikringen dekker ikke arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller ulykkeshendelse som du har kontaktet lege eller mottatt behandling for i løpet av de første 30 dagene etter forsikringens startdato.

Viktig: Du er selv ansvarlig for å betale gjelden på ditt og kredittkort, selv under en pågående forsikringssak. Om du har sendt inn et skadeskjema til vår forsikringsadministrator Willis Tower Watson Sweden AB og ikke har mulighet til å betale din neste faktura, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon +47 21 31 66 07 (hverdager mellom 08:00 og 18:00). Vi har egne spesialister som hjelper kunder med betalingsproblemer.  Du kan gjerne oppgi at du har sendt inn et skadeskjema til forsikringsadministratoren.

Vi gjør deg oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til de fullstendige vilkårene for forsikringen. Det som står i forsikringsvilkåret vil alltid være det som er gjeldende.

Last ned fullstendige vilkår

Hva kan betalingsforsikringen dekke om jeg blir innlagt på sykehus? (gjelder kun selvstendig næringsdrivende)

Forsikringen kan gi deg erstatning hvis du er selvstendig næringsdrivenede og blir lagt inn på sykehus i mer enn 3 dager.

Du får erstatningen i maksimalt 90 dager. Hvis du har vært innlagt på sykehus i minst 3 sammenhengende dager, får du erstatning fra den første dagen som du ble innlagt (skadedagen). Den månedlige erstatningen er 12,5% av din utestående gjeld på skadedagen. Erstatning gis fra Entercard til ditt kredittkort for å redusere eller helt avskrive din utestående gjeld (opp til kredittgrensen).

Forsikringen dekker ikke sykehusopphold på grunn av sykdom eller ulykkeshendelse som du kontaktet lege eller mottok behandling for innen 30 dager fra forsikringens startdato.

Viktig: Du er selv ansvarlig for å betale gjelden på ditt og kredittkort, selv under en pågående forsikringssak. Om du har sendt inn et skadeskjema til vår forsikringsadministrator Willis Tower Watson Sweden AB og ikke har mulighet til å betale din neste faktura, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon +47 21 31 66 07 (hverdager mellom 08:00 og 18:00). Vi har egne spesialister som hjelper kunder med betalingsproblemer.  Du kan gjerne oppgi at du har sendt inn et skadeskjema til forsikringsadministratoren.

Vi gjør deg oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til de fullstendige vilkårene for forsikringen. Det som står i forsikringsvilkåret vil alltid være det som er gjeldende.

Last ned fullstendige vilkår

Hva kan betalingsforsikringen dekke om jeg får en alvorlig sykdom?

Hvis du rammes av en alvorlig sykdom, kan du få erstatning for hele den utestående gjelden som du har på tidspunktet du får den første diagnosen. Den første diagnosen er første gang det (i din livstid) konstateres at du har en alvorlig sykdom som omfattes av forsikringsavtalen. Du kan få erstatning når det er stilt en endelig sykdomsdiagnose. Du kan kun få erstatning en gang for en og samme sykdom. Erstatning gis fra Entercard til ditt kredittkort for å helt avskrive din utestående gjeld (opp til kredittgrensen).

Viktig: Du er selv ansvarlig for å betale gjelden på ditt og kredittkort, selv under en pågående forsikringssak. Om du har sendt inn et skadeskjema til vår forsikringsadministrator Willis Tower Watson Sweden AB og ikke har mulighet til å betale din neste faktura ta kontakt med vårt kundesenter på telefon +47 21 31 66 07 (hverdager mellom 08:00 og 18:00). Vi har egne spesialister som hjelper kunder med betalingsproblemer.  Du kan gjerne oppgi at du har sendt inn et skadeskjema til forsikringsadministratoren.

Vi gjør deg oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til de fullstendige vilkårene for forsikringen. Det som står i forsikringsvilkåret vil alltid være det som er gjeldende. 

Last ned fullstendige vilkår

Hva kan betalingsforsikringen dekke hvis jeg dør?

Hvis du dør i løpet av forsikringstiden, kan forsikringen erstatte hele den utestående gjelden som du hadde på tidspunktet du døde. Erstatning gis fra Entercard til ditt kredittkort for å helt avskrive din utestående gjeld (opp til kredittgrensen).

Vi gjør deg oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til de fullstendige vilkårene for forsikringen. Det som står i forsikringsvilkåret vil alltid være det som er gjeldende.

Last ned fullstendige vilkår

 

Låneforsikring

Hva kan låneforsikringen dekke?

 • Hvis du blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert dekkes avtalt månedsbeløpet for lånet. Dette kan skje etter at du har vært ufrivillig arbeidsledig eller permittert i 30 dager og i inntil 12 måneder (gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende).
 • Hvis du blir 100 % midlertidig arbeidsufør eller sykemeldt dekkes avtalt månedsbeløpet for lånet. Dette kan skje etter at du har vært arbeidsufør eller sykemeldt i 21 dager og i inntil 12 måneder
 • Hvis du er selvstendig næringsdrivende og blir lagt inn på sykehus i mer enn 7 dager dekkes avtalt månedsbeløp for lånet i inntil 3 måneder.
 • Hvis du har barn eller nære slektninger som blir syke og du må ha omsorg for dem, dekkes avtalt månedsbeløp for lånet. Dette kan skje etter at du har hatt omsorg i 21 dager og i inntil 12 måneder.
 • Hvis du får en kritisk sykdom eller dør kan du få dekket hele din utestående gjeld, opp til 350 000 kr.

Vi gjør deg oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til de fullstendige vilkårene for forsikringen. Det som står i forsikringsvilkåret vil alltid være det som er gjeldende.

Last ned fullstendige vilkår

Hva kan låneforsikringen dekke om jeg blir arbeidsledig eller permittert? (Gjelder ikke selvstendig næringsdrivende)

Forsikringen kan gi deg erstatning hvis du blir ufrivillig arbeidsledig (sagt opp av arbeidsgiver) eller permittert og er uten arbeid i minst 30 dager sammenhengende. Du får maksimalt erstatningen i 365 dager.

Erstatningsbeløpet tilsvarer avtalt månedsbeløp for lånet på skadedatoen, maksimalt kr. 13 000 per måned. Du får erstatningen fra Entercard til din konto for å redusere din gjeld.

Ved arbeidsledighet er skadedatoen den første dagen du er arbeidsledig eller permittert. Den dagen du fikk kjennskap til oppsigelsen eller varselet regnes som skadedato hvis den dagen var før din første arbeidsløse dag.

Forsikringen gjelder ikke hvis du blir arbeidsløs eller varselet ble gitt mindre enn 30 dager etter forsikringens startdato.

Viktig: Du er selv ansvarlig for gjenværende gjeld på ditt forbrukslån, selv under en pågående forsikringssak. Om du har sendt inn et skadeskjema til vår forsikringsadministrator Willis Tower Watson Sweden AB og ikke har mulighet til å betale din neste faktura, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon +47 21 31 66 07 (hverdager mellom 08:00 og 18:00). Vi har egne spesialister som hjelper kunder med betalingsproblemer.  Du kan gjerne oppgi at du har sendt inn et skadeskjema til forsikringsadministratoren.

Vi gjør deg oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til de fullstendige vilkårene for forsikringen. Det som står i forsikringsvilkåret vil alltid være det som er gjeldende.

Last ned fullstendige vilkår

Hva kan låneforsikringen dekke om jeg blir midlertidig arbeidsufør?

Forsikringen kan gi deg erstatning hvis du blir midlertidig arbeidsufør på grunn av sykdom eller en ulykkeshendelse fører til at du blir:

Fullstendig sykemeldt (100 %) og er minst 21 dager sammenhengende fraværende fra ditt vanlige arbeid.

Med arbeidsufør menes en medisinsk tilstand bekreftet av lege som gjør at du ikke kan utføre ditt vanlige arbeid. Du må være 100 % fraværende fra arbeidet på grunn av den medisinske tilstanden.

Du får maksimalt erstatning i 365 dager og erstatning tilsvarer avtalt månedsbeløp for lånet ved skadetilfellet, maksimalt kr. 13 000 per måned. Du får erstatningen fra Entercard til din konto for å redusere din gjeld.

Forsikringen gir deg ikke erstatning for arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller ulykkeshendelse som fører til at du kontakter lege eller mottar behandling i løpet av de 30 første dagene etter forsikringens startdato.

Viktig: Du er selv ansvarlig for gjenværende gjeld på ditt forbrukslån, selv under en pågående forsikringssak. Om du har sendt inn et skadeskjema til vår forsikringsadministrator Willis Tower Watson Sweden AB og ikke har mulighet til å betale din neste faktura, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon +47 21 31 66 07 (hverdager mellom 08:00 og 18:00). Vi har egne spesialister som hjelper kunder med betalingsproblemer.  Du kan gjerne oppgi at du har sendt inn et skadeskjema til forsikringsadministratoren.

Vi gjør deg oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til de fullstendige vilkårene for forsikringen. Det som står i forsikringsvilkåret vil alltid være det som er gjeldende.

Last ned fullstendige vilkår

Hva kan låneforsikringen dekke ved omsorg for syke barn eller nære slektninger?

Forsikringen kan gi deg erstatning hvis dine barn eller nære slektninger rammes av en alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse, og som gjør at:

Du blir fullstendige sykemeldt og 100% fraværende fra ditt vanlige arbeid i minst 21 dager sammenhengende for å ta vare på den syke eller skadde.

Du får maksimalt erstatning i 365 dager og erstatning tilsvarer avtalt månedsbeløp for lånet ved skadetilfellet, maksimalt kr. 13 000 per måned. Erstatning blir gitt fra Entercard til din konto for å redusere eller helt avskrive din utestående gjeld (opp til kredittgrensen).

Viktig: Du er selv ansvarlig for gjenværende gjeld på ditt forbrukslån, selv under en pågående forsikringssak. Om du har sendt inn et skadeskjema til vår forsikringsadministrator Willis Tower Watson Sweden AB og ikke har mulighet til å betale din neste faktura, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon +47 21 31 66 07 (hverdager mellom 08:00 og 18:00). Vi har egne spesialister som hjelper kunder med betalingsproblemer.  Du kan gjerne oppgi at du har sendt inn et skadeskjema til forsikringsadministratoren.

Vi gjør deg oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til de fullstendige vilkårene for forsikringen. Det som står i forsikringsvilkåret vil alltid være det som er gjeldende.

Last ned fullstendige vilkår

Hva kan låneforsikringen dekke om jeg blir innlagt på sykehus? (Gjelder kun selvstendig næringsdrivende)

Forsikringen kan gi deg erstatning ved sykehusopphold hvis du er selvstendig næringsdrivende  og blir lagt inn på sykehus i mer enn 7 dager.

Du får maksimalt utbetalt erstatning i 90 dager. Du kan få erstatning fra dag 1 etter 7 dagers sammenhengende sykehusopphold. Erstatningen tilsvarer avtalt månedsbeløp for lånet,  maksimalt kr. 13 000 per måned. Du får erstatningen fra Entercard til din konto for å redusere din gjeld (opp til kredittgrensen).

Viktig: Du er selv ansvarlig for gjenværende gjeld på ditt forbrukslån, selv under en pågående forsikringssak. Om du har sendt inn et skadeskjema til vår forsikringsadministrator Willis Tower Watson Sweden AB og ikke har mulighet til å betale din neste faktura, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon +47 21 31 66 07 (hverdager mellom 08:00 og 18:00). Vi har egne spesialister som hjelper kunder med betalingsproblemer.  Du kan gjerne oppgi at du har sendt inn et skadeskjema til forsikringsadministratoren.

Vi gjør deg oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til de fullstendige vilkårene for forsikringen. Det som står i forsikringsvilkåret vil alltid være det som er gjeldende.

Last ned fullstendige vilkår

Hva kan låneforsikringen dekke ved dødsfall?

Hvis du dør i løpet av forsikringstiden kan forsikringen erstatte hele den utestående gjelden som du hadde på tidspunktet du døde. Erstatning blir gitt fra Entercard til din konto for å avskrive din utestående gjeld, begrenset til maksimalt 350 000 kroner.

Vi gjør deg oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til de fullstendige vilkårene for forsikringen. Det som står i forsikringsvilkåret vil alltid være det som er gjeldende.

Last ned fullstendige vilkår