Spørsmål og svar knyttet til koronaviruset

Jeg har spørsmål knyttet til reiseforsikringen

Jeg har fått en reise eller opplevelse kansellert på grunn av koronavirus

Jeg vil komme i kontakt med kundeservice

Jeg kan ikke betale min faktura





Jeg har spørsmål knyttet til reiseforsikringen

Det er egne betingelser for bestilling og avbestilling for hver enkelt reise og arrangement. Det er viktig at du selv sjekker betingelsene for din bestilling. Det kan variere hvor nært avreise du kan ombooke, avbestille og/eller om det er gebyr for endring eller avbestilling. Merk at mange reiseselskap/flyselskap/arrangører har utvidet perioden for åpent kjøp, tilbyr avbestilling, ombooking, omgjøring av bestilling/booking til poeng/bonus/cashpoints e.l. (for senere bruk). For spørsmål om betingelsene for din bestilling, ta kontakt med selger.

Reiseforsikringsdekningene AIG leverer vil fra 09.06.2021, også gjelde for Covid-19 smitte, for reiser som starter 09.06.2021 eller senere, og omfatter da utgifter som påløper på grunn av at sikrede blir Covid-smittet/syk etter utreisen. Dette gjelder ferie/fritidsreiser og tjenestereiser til hele verden.

Dekningen omfatter ikke utgifter på grunn av lokale tiltak på destinasjonen eller reiseruten – f.eks. karantenepålegg eller andre lignende tiltak – som sikrede er, eller burde gjort seg kjent med, før utreisen ble påbegynt. Tiltak som innføres etter utreisens start, blir omfattet av vilkårene. Dekningen gjelder heller ikke karanteneutgifter i Norge.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på følgende: Når kunder kontakter AIG med spørsmål gjør vi de oppmerksom på at sykehus og behandlingskapasiteten veldig mange steder kan være svært belastet, og at dette da kan bidra til å komplisere en eventuell assistanse fra forsikringen på reisemålene. Dette kan da berøre både muligheten for å få til en rask og korrekt behandling av den syke, og kan også komplisere eventuelle transporttiltak ved behov for hjemtransport under eller etter sykdom. Dette gjør at det derfor sterkt anbefales at eventuelle reisende tar hensyn til UD/FHIs gjeldende reiseråd, og at behovet for eventuelle fritidsreiser vurderes nøye med hensyn på hvilke områder man vil reise til og hva UD/FHI sier om disse områdene, selv om AIG nå åpner for full dekning av også ferie/fritidsreiser til hele verden.

På Forbrukerrådets nettsider finner du informasjon om dine rettigheter som forbruker, angående for eksempel pakkereiser, flyreiser, hotell, arrangementer og billetter.

Avbestillingsforsikringen tilknyttet re:member kredittkort dekker avbestilling på grunn av sykdomsrelaterte hendelser som rammer sikrede eller sikredes nærmeste familie, som for eksempel at sikrede blir alvorlig syk like før avreise og ikke kan gjennomføre reisen. Forsikringen dekker ikke avbestilling på grunn av forhold på reisemålet, som for eksempel at reisemålet har fastsatt innreiseforbud grunnet koronaviruset.

Har du spørsmål som omhandler forsikring, vennligst kontakt forsikringsselskapet AIG på telefon 22 00 20 80 eller via e-post skadekontoret@aig.com

Ønsker du å kreve erstatning må dette meldes skriftlig til AIG. Du finner skadeskjema på AIGs nettsider.

re:member kan dessverre ikke besvare spørsmål om overnevnte.

Jeg har fått en reise eller opplevelse kansellert på grunn av koronavirus

Hvis du skal søke om en tilbakebetaling på grunn av en innstilt flyreise, pakkereise, event eller lignende må du først ta kontakt med selgeren direkte. For at re:member skal kunne vurdere om du har rett til tilbakebetaling må du ha dokumentasjon som viser at selger ikke vil tilbakebetale deg. Ta vare på all kommunikasjon med selger. Husk på at selgere av reiser og tjenester har stor pågang for tiden og det kan derfor ta lengre tid enn vanlig og få svar.

Du finner mer informasjon om tilbakebetaling på vår reklamasjonsside.

Jeg vil komme i kontakt med kundeservice

Du finner svar på det meste i nettbanken og i appen. Hvis du vil snakke med kundeservice, ta kontakt med oss på telefonnummer: 73 89 77 55. Åpningstid er hverdager fra kl. 09.00 – 16.00.

Jeg kan ikke betale min faktura

Hvis du befinner deg i en situasjon hvor du mister hele eller deler av inntekten din, ønsker vi å hjelpe deg med å finne løsninger for å forhindre betalingsutfordringer. Kontakt kundeservice på telefonnummer: 21 31 66 07. Åpningstid er hverdager fra kl. 08.00 – 18.00.