forbrukslan-prisliste.jpg

Søk om re:member kredittkort. 

Eff. rente 30,33 %,
15 000 kr o/ 12 mnd. Kostnad 1 717 kr. Totalt 16 717 kr.

Hvordan vi arbeider med sikkerhet

Din tillit til oss er viktig, vi gjør derfor det vi kan for å sikre at informasjonen din hånteres korrekt og sikkert når du bruker våre tjenester.

Vårt ansvar

Vårt ansvar er å beskytte opplysningene dine på best mulig måte. Våre sikkerhetsrutiner og retningslinjer skal hjelpe til med å sikre at den informasjonen vi har om deg forblir utilgjengelige for uvedkommende.

Vi beskytter informasjonen ved hjelp av etablerte sikkerhetsstandarder og rutiner.

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at ingen ansatte eller partnere kommer til å kontakte deg for å be om ditt passord, kortinformasjon eller PIN-kode.

Sikkerhet i våre løsninger og tjenester

Å beskytte din personlige informasjon er et stort og viktig ansvar som vi tar på alvor. Vi arbeider derfor kontinuerlig med sikkerheten i våre systemer og tjenester.

Sikre prosesser:

  • Vi arbeider konstant med å forbedre våre prosesser og rutiner for å håndtere og beskytte informasjon din så sikkert som mulig.
  • Vi har etablert et omfattende rammeverk for å identifisere og adressere risikoer og trusler. Det forekommer mange ulike trusler, alt fra bedrageri og tyveri, til kriminalitet på nett og identitetstyveri. Vi gjør vårt ytterste for at du som kunde ikke skal påvirkes negativt av disse truslene.

Sikre systemer:

  • Når vi utvikler våre systemer og tjenester til deg som kunde, gjør vi det alltid med sikkerhet i fokus.
  • Alle løsninger går gjennom kvalitetsprosesser der vi sørger for at din informasjon alltid kommer til å håndteres på sikrest mulig måte og at vo følger alle regler og krav.
  • Alle systemene testes og kontrolleres for å sikre at all risiko har blitt håndtert korrekt.

Sikkerhet i vår organisasjon:

  • Å beskytte din informasjon gjennom våre prosesser og tekniske løsninger hadde aldri vært mulig uten kompetanse. Vi har høye krav til våre ansatte og våre eksterne resurser. Et grunngav er at alle ansatte hvert år skal sertifisere seg gjennom informasjonssikkerhet, håntering av personopplysninger, svindel og øvrige spørsmål for å stryke vår håndtering av din informasjon.

Integritet og personvern

Integritet

Hos re:member er kundenes tillit viktig. Denne tilliten danner grunnlaget for vår virksomhet. Tillit bygger på respekt og beskyttelse av kundenes personlige integritet. Denne beskyttelsen opprettholder vi ved å behandle informasjonen kundene beror oss på en ansvarlig måte. I alle sammenhenger der personopplysninger eller annen sensitiv informasjon blir behandlet av re:member eller av re:members sammarbeidspartnere, er det blitt gjort nødvendige tiltak for å beskytte kundedataen fra uautorisert tilgang, distribusjon, endringer eller ødeleggelse.

Personvern

Bestemmelser om personvern av kundeopplysninger finnes for å verne om kundenes tillit til den banken eller finansielle institusjonen der de er kunder. Personvern omfatter alle opplysninger om enkeltkunder, noe som innebærer at disse opplysningene kun får brukes og videresendes av autoriserte personer. Personvern gjelder både mellom ansatte og ledere innenfor foretaket, og i forhold til andre foretak i og utenfor konsernet. Kundeopplysninger gis i visse tilfeller til myndigheter på bakgrunn av lov eller forskrift.

Hvordan vi beskytter deg

Svindelovervåking

Uansett om du handler i en butikk eller på nettet, hjemme eller i utlandet, kan du alltid føle deg trygg når du betaler med re:member-kortet ditt.

Kortet har PayGuard TM, et av markedets mest moderne trygghetssystem for kortbetalinger. Det innebærer at kortet ditt er beskyttet og at du aldri behøver å betale for noe du ikke har kjøpt. Det eneste du behøver å gjøre er å holde øye med kortet og aldri gi noen PIN-koden din. Dersom systemet oppdager noe som ikke virker som det skal, så kontakter vi deg med en gang via SMS for å kontrollere at alt er som det skal. Mister du kortet så må du med en gang ringe sperretjenesten. Denne er døgnåpent fra hele verden. Et tips er å lagre telefonnummeret på telefonen så har du det dersom du skulle være uheldig. Kontroller også at din kontaktinformasjon er oppdatert i nettbanken.