kredittkort-forbrukslan19.jpg
  1. Start
  2. Kredittkort
  3. Forsikringer
  4. Betalingsforsikring Plus

Betalingsforsikring Plus

Søk om re:member kredittkort. 

 

Eff. rente 25,4 %, 15 000 kr o/ 12 mnd. Kostnad 1 466 kr. Totalt 16 466 kr.

Se for deg at du skulle blitt arbeidsledig, permittert eller sykemeldt. Med re:member kan du få en økonomisk sikkerhet om noe uforutsett skulle skje. Betalingsforsikringen betjener blant annet dine månedlige forpliktelser på ditt kort hos re:member/EnterCard Norge ved arbeidsledighet, arbeidsuførhet eller alvorlig sykdom og dødsfall. 

Hva dekker forsikringen?

  • Ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering dekkes hver måned 5 % av utestående saldo etter allerede 30 dager og i inntil 12 måneder
  • Ved 100 % midlertidig arbeidsuførhet/sykemelding dekkes hver måned 5 % av utestående saldo allerede etter 21 dager og inntil 12 måneder
  • Ved sykehusopphold utover 7 dager for selvstendig næringsdrivende dekkes hver måned 5 % av utestående saldo i inntil 3 måneder
  • Ved kritisk sykdom eller dødsfall dekkes hele din utestående saldo, opp til kredittgrensen

Hva koster forsikringen?

Premien er kun 0,6 % per måned av utestående saldo. Det betyr at det beregnes en månedlig premie på 0,6 % av utestående saldo hvis du benytter ditt kredittkort. Er derimot saldoen kr 0, betaler du heller ingenting for forsikringen.

Priseksempel:

Utestående saldo:

Premie per måned:

kr 5 000

kr 30

kr 10 000

kr 60

kr 15 000

kr 90

  • Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet, både i arbeid og fritid, i hele verden
  • Premien beregnes i prosent av kortholders utestående saldo per måned

Her finner du en oppsummering av betalingsforsikringen i henhold til lov om forsikringsformidling. 

For å søke om denne forsikringen må du fylle ut dette skjemaet og sende det i posten til oss med signatur. 

Fullstendige vilkår og for Betalingsforsikring Plus

Last ned vilkår for denne forsikringen her

Vår samarbeidspartner

Betalingsforsikring Plus leveres av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters, i samarbeid med Willis AS.

Når uhellet har skjedd

Ved melding av skade benyttes følgende kontaktinformasjon:

Willis AS 
E-post: betalingsforsikring@willis.com
Telefon: 24 12 63 07

Skademeldingsskjemaer kan lastes ned her:

Arbeidsledighet 
Arbeidsufør og Alvorlig sykdom
Sykehusopphold for selvstendig næringsdrivende
Dødsfall