betalingsforsikring-plus.jpg

Søk om re:member kredittkort. 

Eff. rente 30,33 %,
15 000 kr o/ 12 mnd. Kostnad 1 717 kr. Totalt 16 717 kr.

Betalingsforsikring Plus

Se for deg at du skulle bli arbeidsledig eller sykemeldt. Med re:member kan du få en ekstra økonomisk sikkerhet om noe uforutsett skulle skje. Forsikringen dekker gjelden på ditt kort.

Hva dekker forsikringen?

Betalingsforsikringen kan hjelpe om du:

  • blir sykmeldt minst 50% i minimum 30 dager sammenhengende
  • blir oppsagt av arbeidsgiver og er ufrivillig arbeidsledig i minst 30 dager sammenhengende (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende),
  • har et sykehusopphold på minst 3 dager (gjelder bare selvstendig næringsdrivende),
  • får en alvorlig sykdom
  • dør

Om du blir sykmeldt eller arbeidsledig kan betalingsforsikringen erstatte månedlige beløp som tilsvarer 12,5% av den utestående gjelden du har når skaden inntreffer. Erstatning for sykehusopphold er 12,5% per måned og utbetales i maksimalt 90 dager. Ved alvorlig sykdom eller dødsfall kan forsikringen erstatte hele din utestående gjeld. Forsikringen erstatter maksimalt hele din utestående gjeld når skaden inntreffer.

Erstatning vil bli utbetalt til ditt kredittkort for å redusere eller avskrive din gjeld.

Eksempel: Om du bli arbeidsledig og du har en utestående gjeld på 20 000 kr på skadedagen vil du kunne få 2 500 kr per måned. Erstatning utbetales hver måned du er arbeidsledig og etter 8 måneder med arbeidsledighet vil du ha fått 20 000 kr i erstatning.

Her finner du en oppsummering av betalingsforsikringen i henhold til lov om forsikringsformidling.

Hva koster forsikringen?

Premien er kun 0,6 % per måned av utestående gjeld. Det betyr at det beregnes en månedlig premie på 0,6 % av utestående gjeld hvis du benytter ditt kredittkort. Er derimot gjeld kr 0, betaler du heller ingenting for forsikringen.

Priseksempel:

Utestående gjeld:

Premie per måned:

kr 5 000

kr 30

kr 10 000

kr 60

kr 15 000

kr 90

Søk om Betalingsforsikring Plus

Du kan søke om forsikringen i nettbanken.

Du kan også søke om Betalingsforsikring Plus ved å laste ned fylle ut søknadsskjemaet, og sende det i posten til oss med din signatur.


Vår samarbeidspartner

Betalingsforsikring Plus leveres av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC, i samarbeid med Willis Towers Watson Sweden AB.

Skade- og forsikringsportal for ditt lån og Betalingsforsikring Plus

Her finner du mer informasjon om dine forsikringsdokumenter og hvordan du melder fra om en skade eller en forsikringssak

Les mer her

Fullstendige vilkår for Betalingsforsikring Plus

01.03.23 Betalingsforsikring Plus vilkår

01.11.21 Betalingsforsikring Plus vilkår

01.11.21 Forkjøpsinformasjon Betalningsforsikring Plus

01.01.2019 Betalningsforsikring Plus vilkår

02.10.2017 Betalningsforsikring Plus vilkår