Hva er et kortnummer?

Et kortnummer på for eksempel et Visa- eller Mastercard kort er et 16-sifret nummer som er printet inn på forsiden av bankkortet.

Kortnummeret kan brukes til å handle varer og tjenester på internett. Derfor må du ikke oppgi dette kortnummeret til uvedkommende.

Det unike 16-sifrede kortnummeret er delt inn i fire deler, og brukes til å identifisere bank- eller kredittkortet ditt. Det første sifferet viser hvilken bransje kortutstederen tilhører. Sifrene fra 2-6 er kortutstederens identifikasjonsnummer. Sifrene fra 7-15 angir kortinnehaverens kontonummer, mens det 16. og siste sifferet i kortnummeret er et kontrollsiffer, som brukes til å oppdage tastefeil ved hjelp av en algoritme.

Les om KID-nummer her.

Hvordan finne kortnummeret hvis du ikke har kortet tilgjengelig?

Dersom du har mistet kortet ditt er det viktig at du melder fra til Sperretjenesten med en gang slik at du kan få sperret kortet. Om du akkurat har fått godkjent søknaden din om et re:member kredittkort, så må du vente på at kortet kommer i posten før du kan finne kortnummeret. Dersom du av andre grunner ikke finner kortnummeret kan du kontakte kundeservice så får du hjelp.