Hva er et KID-nummer?

Et KID-nummer, som er forkortelsen for et kundeidentifikasjonsnummer, er et unikt nummer som brukes når du betaler en regning for å identifisere deg som betaler og hvilken faktura det gjelder.

Det å bruke KID-nummer er kostnadsbesparende for bedrifter og andre som sender ut fakturaer, da de på denne måten slipper å måtte registrere innbetalinger manuelt. Dessuten reduserer KID-nummer risikoen for feilregistreringer. Det er derfor viktig at KID-nummeret tastes inn korrekt. Det lønner seg alltid å dobbeltsjekke før du betaler, selv om du skal få en feilmelding hvis du har tastet feil.

Oppbygging av KID-nummer

Det finnes egentlig ingen regler for hvordan et KID-nummer bygges opp, og det kan i utgangspunktet bestå av alt fra tre til 25 siffer. Hvert siffer inneholder informasjon om deg som betaler, så hvor mange siffer det er i KID-nummeret avhenger av hvor mye informasjon de som har sendt deg fakturaen ønsker.

Det siste sifferet i KID-nummeret er alltid et kontrollsiffer, som beregnes på bakgrunn av de andre sifrene ved hjelp av algoritmer. Hensikten er å sjekke om du har tastet inn feil KID-nummer. 

I noen KID-nummer kan det siste sifferet være en bindestrek. Denne skal også tastes inn.

Byttes KID-nummeret hver gang eller er det alltid likt?

Det varierer fra fakturautsteder til fakturautsteder, men hvis det gjelder en faktura du mottar regelmessig kan KID-nummeret være likt hver gang. Hos re:member har du et fast KID-nummer, som er lik for hver innbetaling.

Du finner ditt KID-nummer i nettbanken:

kontonummer-nettbank.jpg