Hva vil skje med transaksjoner og betalinger?

Hotell- og flybestillinger som er gjort på Mastercard Gold etter at kortet er sperret (18. februar 2019) vil fremdeles være aktive selv om vi erstatter kortnummeret. Nye kortdetaljer skal kunne registreres gjennom brukersted etter at nytt kort mottas, dersom dette er nødvendig.