Når kan kortet tas i bruk?

re:member Mastercard gold kan tas i bruk 19. februar 2019.