Når slutter Mastercard Gold å fungere?

Du kan benytte Mastercard Gold til og med 18. februar 2019. Ditt re:member Mastercard gold kan tas i bruk 19. februar 2019.