annen-reklamasjon.jpg

Årsak til reklamasjon: Annen reklamasjon

Tilbake til reklamasjons-siden

Dersom du har brukt re:member-kortet og oppdager at beløpet er feilbelastet på kortet ditt, må du så snart som mulig kontakte utsalgsstedet og forsøke å løse saken direkte med utsalgsstedet.

Spar alltid på alle underlag, for eksempel dato og tid for telefonsamtale og hvem du snakket med. Spar også på eventuell e-post/brev korrespondanse.
Om du ikke får løst saken med utsalgsstedet, eller om de ikke kan hjelpe deg, kan du fylle ut reklamasjonsskjema som passer din sak best.

For at vi skal kunne hjelpe deg så raskt som mulig, er det viktig at du fyller inn informasjonen i reklamasjonsskjemaet så korrekt og fullstendig som mulig. Ikke glem å legge ved dokumentasjon, som for eksempel kopi av kvitteringer og avtaler som viser at du har vært i kontakt med utsalgsstedet.

Velg årsak under og fyll inn skjemaet som passer din reklamasjon best:

 1. Jeg har sagt opp abonnementet, men har likevel fått en belasting på mitt kort. Reklamasjonsskjema for sagt opp abonnement.

 2. Jeg har ikke mottatt varene som jeg bestilte.
  Reklamasjonsskjema for ikke mottatt vare.

 3. Jeg har avbestilt varen, tjenesten eller abonnementet, men har likevel fått en belasting på mitt kort.
  Reklamasjonsskjema for avbestilt vare eller tjeneste.

 4. Postert beløp er ikke identisk med beløp akseptert av meg. Reklamasjonsskjema for feil beløp belastet.

 5. Jeg har blitt lovet en kreditering, men den er fortsatt ikke er godskrevet min faktura.
  Reklamasjonsskjema for ikke mottatt kreditering.

 6. Jeg har betalt for varen/tjenesten på en annen måte.
  Reklamasjonsskjema for betalt på annen måte.

 7. Jeg har kun utført ett kjøp, men kortet mitt er belastet flere ganger. Reklamasjonsskjema for belastet flere ganger.

 8. Jeg fikk ikke utbetalt penger fra minibanken/Jeg fikk feil beløp utbetalt. Reklamasjonsskjema for ikke mottatt utbetaling i minibank.

 9. Jeg mottok en vare/tjeneste som ikke var som beskrevet eller var defekt. Reklamasjonsskjema for vare ikke som beskrevet.

 10. Jeg får ikke benyttet mine billetter, da flyselskapet jeg bestilte billetter hos, har gått konkurs.
  Reklamasjonsskjema for flyselskap konkurs

 11. Annen årsak. 
  Reklamasjonsskjema annet.

Print ut reklamasjonsskjemaet og signer det før du sender det inn til oss, enten via e-post til kortservice@entercard.no eller per post til:

EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB
Postboks 6783 St Olavsplass 
0130 OSLO