Familie på stranden. Få rabatt på din reise med re:member reward.

Forbrukerkredittdirektivet fra EU - CCD

Nytt EU direktiv trådte i kraft 11. juni 2010 - og er gjeldende for nye kunder etter nevnte dato.

Forbrukerkredittdirektivet fra EU (Consumer Credit Directive) ble innført også i Norge fra 11. juni 2010. Endringene innebærer bl.a. at kredittkjøpsloven oppheves, og at finansavtalelovens kapittel 3 får virkning også for kredittavtaler som i dag reguleres av kredittkjøpsloven.

Forbrukerkredittdirektivet inneholder regler om markedsføring av kreditt og om informasjon og praksis forut for inngåelse av kredittavtalen. Det gis regler om forklaringsplikt for kredittyter og om kredittundersøkelse. Forbrukeren gis rett til å gå fra kredittavtalen innen en frist på 14 dager (angrerett). Flere av disse reglene har allerede eksistert i Norge, men implementeringen innebærer også enkelte endringer. De aller fleste endringer er til kundenes fordel.

Dette er de viktigste endringene for kortutsteder og deg som kunde:


Informasjon om produktet og hvem det passer for


De nye reglene innebærer en klarere plikt for kredittytere til å gi forklaringer om kredittproduktet og hvem det passer for. Entercard har tatt inn generell forklaring om våre produkter i avtalevilkårene og finnes også på Entercards nettsider.

Vi som kredittyter har også en plikt til individuelt å informere deg som kunde (tilpasset ditt kunnskapsnivå) dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon vedrørende ditt kredittkort. I så fall ber vi om at du sender oss en e-post eller tar kontakt med oss per telefon. Det er ingen vesentlige endringer i vilkårene på grunn av det nye direktivet, men vilkårene inneholder mer informasjon om kundenes rettigheter.

De nye vilkårene inneholder en klargjøring av dine rettigheter i forhold til angrerett, dvs. at man kan gå fra avtalen innen 14 dager etter avtaleinngåelsen. Det er presisert at dine krav mot selgeren ved kjøp av varer og tjenester med ditt betalingskort innen visse rammer kan gjøres gjeldende overfor oss som kredittyter. I tillegg er struktur og nummerering i avtalevilkårene endret slik at de skal være mer oversiktlige og pedagogiske.

Utvidet samtykke for bruk av dine personopplysninger

Vi har sett behov for å utvide samtykke fra våre kunder i forbindelse med behandling av personopplysninger, særlig i forhold til samarbeidspartnere i tilknytning til våre betalingskort (for eksempel Coop, SpareBank1 eller LO).Formålet er å oppfylle avtaleforpliktelser mellom Kortutsteder og samarbeidspartner eller for å unngå mislighold av Kortholders avtaleforpliktelser overfor samarbeidspartneren eller oss, å drive kundeadministrasjon, utarbeide statistikk, analyse av kundeadferd og lignende for å kunne tilby mest mulig tilrettelagte, sikre og gode produkter for deg som kunde. Entercard vektlegger våre kunders personvern, og at all informasjon skal behandles på en sikker, korrekt og profesjonell måte.

Om betydningen av regelendringene for nye og eksisterende kunder

Etter at direktivet trådte i kraft den 11. juni 2010 må vi som kortutsteder informere kundene våre i henhold til nye lovbestemmelser. Et nytt standardformular med informasjon vil distribueres til nye kunder.

Eksisterende kunder vil i løpet av året få tilsendt nye avtalevilkår som trer i kraft med 2 måneders varsel. Dersom du ikke aksepterer endringene, kan du fritt si opp avtalen innenfor fristen. Om vi ikke hører fra deg og du fortsetter å bruke kortet og tjenester tilknyttet dette, anses endringene som akseptert. Som nevnt ovenfor er endringene relativt begrensede for kundene.


Må jeg akseptere de nye vilkårene?

Du kan når som helst velge å si opp ditt kundeforhold til Entercard. Dersom du fortsetter å benytte kortet eller tjenester tilknyttet kortet etter at varsel er sendt deg, anser vi det som at de nye vilkårene er akseptert. Dersom du ikke ønsker å fortsette kundeforholdet, ber vi om at du informerer oss om dette pr. e-post eller brev.