Kvinne spiller gitar. Realiser drømmeprojektene med forbrukslån.

Generelle vilkår for bruk av nettsider

Cookies

Denne nettsiden inneholder såkalte informasjonskapsler (”cookies”).

En cookie er en liten tekstfil som oppbevarer dataene dine fra siden du er inne på. Tekstfilen inneholder informasjon og brukes for eksempel for å gjøre det lettere å bruke nettsiden.

Det er to typer cookies. Den ene typen sparer filen på PCen i lengre tid. Den brukes for eksempel til funksjoner som sier noe om hva som er nytt siden sist brukeren var inne på den aktuelle siden. Den andre typen cookies, de såkalte session cookies, lagres bare midlertidig mens du er inne og surfer på en side.

I EnterCard brukes cookies for at besøksstatistikken vår skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten for våre brukere. En forutsetning for å kunne bruke våre nettbanktjenester er at du aksepterer bruken av session cookies. Disse cookies gjør at du kan bruke våre tjenester på en enklere og smidigere måte. De forsvinner når du logger deg ut av tjenesten.

EnterCard bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker cookies. Som behandlingsansvarlig for remember.no er det EnterCard som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

I tråd med vanlig praksis på Internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet remember.no. EnterCard har imidlertid valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte. Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.

Hvis du ikke vil akseptere bruken av cookies, kan du gjøre om innstillingen på nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Merk at dette medfører at du ikke kan utføre dine ærend i nettbanken. 

Forbehold med hensyn feil og liknende på EnterCards nettsider

EnterCard anser informasjonen på sine internettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. EnterCard fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene, og presiserer at slike feil ikke kan påberopes som grunnlag for noen form for krav mot EnterCard.

Den informasjonen som finnes på nettsidene skal ikke anses som et konkret tilbud om kjøp eller salg eller som en anbefaling i noen henseende, herunder som anbefaling for enkelte tjenesteleverandører, om ikke EnterCard uttrykkelig har informert om at dette er tilfellet.

Linker

De linker som er lagt ut på våre nettsider har som formål å avhjelpe kundenes informasjonsbehov.

EnterCard påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre inneholder linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. Vi tar ikke ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på slike sider.

Immaterielle rettigheter

Alt materialet som EnterCard har lagt ut på internett er beskyttet som immaterielle rettigheter. Dette innebærer bl.a. at all gjengivelse av materialet eller deler av dette forutsetter rettighetshaverens tillatelse. Materialet på www.remember.no må kun benyttes til privat bruk. All annen anvendelse, for eksempel kopiering, offentliggjøring, overføring eller kommersiell utnyttelse av materialet krever rettighetshaverens tillatelse. Hvis det er uklart hvorvidt EnterCard eller andre er rettighetshaver, ber vi deg kontakte EnterCard for ytterligere informasjon.