Faktura og nedbetaling

Velg spørsmål:

Kredittkort:

Forbrukslån:

Kredittkort

Hvordan betaler jeg fakturaen?

Fakturaen betaler du på samme måte som andre regninger. Du kan også bestille eFaktura. Da får du fakturaen automatisk inn i nettbanken din og slipper papirfakturagebyret på 45 kr.

Fra 1. januar 2017 er beløpsfeltet på fakturaen forhåndsutfylt med total utestående saldo for den perioden fakturaen gjelder for. Du kan likevel fritt endre til et lavere beløp så lenge dette dekker minstebeløpet å betale. Minstebeløpet du må betale finner du på fakturaen din.

Kan jeg variere det månedlige tilbakebetalingsbeløpet?

Du må betale 3 % av utestående beløp hver måned, minimum kr. 100. Utover dette kan du betale det beløpet du ønsker, når du vil.

Hva menes med inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse?

Med re:member kredittkortet har du inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse. Eks. Har du valgt forfallsdato den 15., vil du motta faktura på alt du har brukt kortet til i måneden før. Fakturaen genereres ca. 15 dager før forfall. Bruker du kortet dagen etter at fakturaen er generert, oppnår du 45 rentefrie dager. Bruker du kortet dagen før, oppnår du 15 rentefrie dager.

Hva er kontonummer for innbetaling?

Ved innbetaling benytter du ditt faste KID-nummer som du finner på din faktura eller i nettbanken. Kontonummeret er 1430 06 42641.

Hvordan kan jeg betale regningen med e-faktura?

Med eFaktura får du regning tilsendt i nettbanken til din bankforbindelse i stedet for at denne kommer i posten. Da slipper du også papirfakturagebyret på 45 kr.

Du bestiller eFaktura i nettbanken til din bankforbindelse. Der finner du en liste over alle eFakturatilbydere og her velger du EnterCard kredittkort. I skjermbildet for registrering fyller du inn de opplysninger som kreves. Din eFakturareferanse er KID-nummeret ditt som du finner på forsiden i nettbanken og på faktura, og kontonummeret er 1430 06 42641.

Etter 4-5 virkedager vil eFakturaavtalen være registrert i nettbanken. Når eFakturaavtalen er opprettet, vil du motta fakturaen direkte i nettbanken til din bankforbindelse. Oversikt over transaksjoner og benyttet kreditt følger med som vedlegg. 

Fra 1. januar 2017 er beløpsfeltet på fakturaen forhåndsutfylt med total uteslående saldo for den perioden fakturaen gjelder for. Du kan likevel fritt endre til et lavere beløp så lenge dette dekker minstebelpet å betale. Minstebeløpet du må betale finner du på fakturaen din.

Hvor ofte får jeg faktura?

Du får faktura en gang i måneden. Fakturaen inneholder alle uttak og kjøp du har gjort med re:member i løpet av fakturaperioden. Har du f.eks. forfall den 15. februar vil alt du har brukt i måneden før (f.eks. januar) komme med på fakturaen. Du kan velge å ha forfallsdato den 1., 10., 15., eller 20. i hver måned. Denne har du også mulighet til å endre senere, om ønskelig. Dette kan du enkelt endre i nettbanken.

Når begynner rentene å løpe?

Rentene begynner å løpe etter at en faktura har forfalt. Det vil si at dersom du velger å utsette deler av det fakturerte beløpet, så vil vi beregne renter på bakgrunn av det beløpet som utsettes. Gjør oppmerksom på at minimumsbeløpet på faktura må betales, men utover dette står man fritt til å betale så mye av benyttet kreditt som man selv ønsker.

Når blir beløpet jeg skylder på mitt re:member kredittkort sendt til inkasso?

Så snart et inkassovarsel er forfalt kan vi sende kravet til inkasso.

Jeg har en inkassosak vedrørende mitt re:member kredittkort og har fått regning på et salær. Hvordan beregnes disse salærsatsene?

Tariffmessig salær er en lovfestet sats inkassoselskapet har lov til å belaste kunden for å inndrive et krav. De maksimale satsene er lovregulert i Inkassoforskriften, utarbeidet av Justisdepartementet. Har du ytterligere spørsmål, ring inkasseselskapet du har fått faktura fra.

Får jeg betalingsanmerkning ved oversendelse til inkasso?

Du får ingen betalingsanmerkning ved oversendelse til inkasso dersom kravet fra inkassobyrået innfris. Betalingsanmerkning påløper først når kravet må inndrives rettslig. 

Hvor lenge blir en betalingsanmerkning stående?

En betalingsanmerkning vil bli slettet ved innfrielse av kravet.

Kan jeg overføre saldo fra annet kredittkort?

Ja, har du utestående saldo på andre kredittkort, kan du overføre denne saldoen til ditt re:member kredittkort. 

Du kan overføre inntil det beløp du har som disponibel kreditt på ditt re:member kredittkort. Det er ikke lenger noe minimumsbeløp for overføringer, så nå kan du overføre utestående saldo fra andre kredittkort uavhengig av hvor lavt beløpet er.Det er også enkelt å overføre penger i nettbanken.

Alternativt kan du fylle ut fullmaktsskjema på skjermen og send dette inn til:
EnterCard Norge AS
v/re:member
Postboks 2170
7412 Trondheim 

Det beregnes renter fra den dagen beløpet er overført til re:member

 

Forbrukslån

Hvor lang nedbetalingstid kan jeg ha?

Du kan i utgangspunktet få maks 5 års nedbetalingstid, avhengig av hvor stort lånebeløpet er. Se lånekalkulatoren for eksempler på nedbetalingstid.

Kan løpetiden på lånet forlenges?

Ja, men løpetiden for ditt re:member forbrukslån kan i utgangspunktet ikke forlenges ut over 5 år. Løpetiden kan heller ikke forlenges etter fylte 75 år.

Kan jeg velge forfallsdato?

Ja, du kan velge mellom den 1., 10., 15. og 20. som forfallsdato i måneden på nedbetaling av avdragene for ditt re:member forbrukslån.

Er det mulig å opprette Avtalegiro?

Ja, det er mulig å opprette Avtalegiro. Dette gjør du i nettbanken til din bankforbindelse.

Er det mulig å opprette e-faktura?

Ja, du kan opprette eFaktura for re:member forbrukslån. Ønsker du eFaktura, bestiller du dette i nettbanken til din bankforbindelse. Da slipper du også papirfakturagebyret på 45 kroner.

Hvor mye må jeg betale totalt for lånet?

Beløpet du betaler avhenger av hvor mye du låner, hvilken nedbetalingstid du velger og renten på lånet. Du ser dette i prislisten, eller du kan bruke  lånekalkulatoren vår for å se terminbeløpet du må betale. Renten kan endres, og følger det generelle rentenivået i Norge.

Kan jeg nedbetale all utestående gjeld når som helst uten ekstra kostnader?

Ja, det kan du og det koster ikke noe ekstra. Ved å betale raskere tilbake vil dine totale lånekostnader også reduseres. For beregning av totalbeløp ta kontakt med kundeservice.

Hvordan gjør jeg ekstra innbetalinger?

Du kan når som helst betale inn ekstra på lånet ditt. Du bruker da det samme kontonummeret du betaler inn månedlig avdrag til. For å finne din aktuelle saldo kan du logge inn i nettbanken. Husk å benytte ditt faste KID-nummer ved innbetaling.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan betale lånet?

Dersom du får problemer med tilbakebetalingen av lånet, må du kontakte oss så fort som mulig. Det er mye enklere å finne gode løsninger for alle parter dersom du tar kontakt tidlig. 

Påløper det forsinkelsesrenter hvis jeg er for sen med betaling?

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kredittforholdet.